Sadamas kohtume!

Neil päevil möödub aasta SA Hiiumaa Sadamad asutamisest. Omavalitsusreformi järel otsustati koondada valla omandis olevad sadamad ühise juhtimise alla, et arendada meie külalissadamaid, pakkuda turistidele, kaluritele ja kohalikele elanikele kvaliteetseid sadamateenuseid, aidata kaasa keskkonnakaitse ja merepääste võimekuse suurendamisele ning edendada veespordi võimalusi. Kuid sadamate tähtsaimaks ülesandeks oli, on ja jääb Hiiumaa kui mereriigi traditsioonide jätkamine […]
Loe edasi "Hiiu Leht: Uudised" kodulehelt