Turism ja majutus

Kataloogiga liitumiseks tarvitseb vaid teada anda, sest teenus on Hiiumaal teenust pakkuvale ettevõtjale/ettevõttele või ühendusele tasuta.
Majutusasutused palume lisada Visit Estonia andmebaasi, sest edaspidi toimub liidestus sealtkaudu.