Kogukond

Hiiumaa üldinfo

Hiiumaa on suuruselt Eesti teine saar, Hiiu maakond aga Eesti väikseim maakond. Saarel on üks omavalitsus – Hiiumaa vald, mis jaguneb omakorda 5 osavallaks: Emmaste, Käina, Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa.
Hiiumaad ääristavad 326 kilomeetrit looklevat rannajoont ja ligikaudu 200 väikesaart.

Ettevõtlike inimeste saar

Saarerahvale omaselt on hiidlastesse ettevõtlikkus justkui
sisse kodeeritud. Ühtpidi peegeldab see oskust ellu jääda,
teisalt aga mentaliteeti, et kui miski vajab tegemist, tuleb
ise käed külge panna.
Läbi aegade on Hiiumaa olnud tööstussaar. Täna on saare
kolm suuremat tööstusvaldkonda plast- ja koostetööstus,
metsa- ja puidutööstus ning toiduainetööstus.

Hiiumaa saadikud

Hiiumaa saadikud on saarega
seotud tuntud inimesed, kes
oma tegudes ja sõnades
Hiiumaad alati meeles peavad.

Tunnustame neid erilise Hiiumaa
saadiku särgiga.

Hiiumaale elama


Hiiumaal on imeline elada. See tunne, et sa ei pea
pärast saarel veedetud nädalavahetuset lahkuma,
vaid siin ongi päriselt sinu kodu… seda ei ole võimalik
sõnadesse panna.
Hiiumaa võlud on rahu ja vaikus, puhas loodus,
turvaline elukeskkond, ühtehoidev ja hooliv kogukond ning
omanäoline kultuuriruum.