29.11.2019

Laupäeval, 30.novembril, toimub Hiiumaal õppus Orkaan 14

Laupäeval, 30. novembril harjutavad politseinikud Pärnumaal, Läänemaal, Saaremaal ja Hiiumaal Kaitseliidu õppuse ORKAAN 14 raames ulatusliku evakuatsiooni korraldamist.

Õppuse eesmärk on harjutada elanikkonna ulatusliku evakuatsiooni protseduure ja kaardistada evakuatsiooni protsesse. Selleks testitakse õppuse käigus politseinike kokkukutsumise skeeme, harjutatakse staabijuhtimist, koostööd päästeameti, kaitseliidu ja naiskodukaitsega ning evakuatsioonikohtade moodustamist ja nende tegevuse korraldamist.


Lisaks harjutatavad politseiametnikud elanikkonna teavitamist ulatusliku evakuatsiooni korral. Lääne prefekti Kaido Kõplase sõnul on kriisiolukorras ulatusliku evakuatsiooni korraldamine just politsei ülesanne. „Õppuse stsenaarium näeb ette, et Pärnumaal, Läänemaal ning Saare- ja Hiiumaal võivad kohalikud elanikud sattuda ohtu ja nad tuleb oma elukohast evakueerida," rääkis Kõplas.

„Kuna soovime õppuse tegevused võimalikult realistlikult läbi mängida, siis hakkavad politseinikud laupäeval nendes neljas maakonnas teatud piirkondades päriselt ukselt-uksele käima. Õppus ei too kaasa päriselt kellegi evakueerimist oma elukohast, kuid korrakaitsjad vestlevad inimestega kriisideks valmisoleku ja ulatusliku evakuatsiooni teemadel ning jagavad infomaterjale," ütles Kõplas.

Kõplase sõnul on ääretult oluline suurendada elanike teadlikkust võimalikest kriisiolukordadest. „Võrus toimunud elektrikatkestus näitas selgelt, et me peame taolisteks olukordadeks valmisolekut kasvatama, seega palume elanikelt mõistvat suhtumist," lisas Kõplas.

‼️Tähelepanu Poama, Luidja, Villamaa, Viita ja ümbruskonna elanikud‼️

Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnal toimub 29. novembrist 1. detsembrini õppus Orkaan. Õppuse üks osa toimub ka Hiiumaal Poama–Luidja–Villamaa–Viita vahelisel alal. Palun arvestage, et sel ajal liigub piirkonnas tavalisest enam kaitseliitlasi ja kasutatakse ka lahingute imiteerimiseks paukpadruneid. Me austame teie privaatsust ega tule teie koduhoovi. Samuti austame öörahu ja väldime imitatsioonivahendite kasutamist öörahu ajal.

Kaitseliidu Lääne malev loodab teie mõistvale suhtumisele.

Küsimuste või probleemide korral palume pöörduda Sven Luik' poole telefonil 5199 6071.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised