29.11.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Vallavanem esitab asendaja kandidaadiks Toomas Rõhu

Lapsehoolduspuhkusele suunduv Hiiumaa vallavanem Reili Rand teatas, et avaliku konkursi tulemusel esitab ta volikogule vallavalitsuse liikmeks kinnitamiseks hiidlase Toomas Rõhu, kes pikalt juhtinud Tõstamaa valda Pärnumaal. “Toomase kasuks rääkis tema pikaajaline omavalitsusjuhtimise
kogemus, nagu ka praegu Tõstamaa osavallakogu esimehena töötades saadud hea arusaam osavaldade toimimisest,” märkis vallavanem. Esmalt tuleb Rõhul saada vallavolikogu heakskiit, et ta vallavalitsuse liikmeks nimetatakse.
Vastav eelnõu on volikogu laual 19. detsembri istungil. Seejärel saab vallavanem nimetada Rõhu enda asendajaks.

Arenduskeskus tunnustas treeneri tööd jätkanud noori

Tiitli parim kodanikuühendus 2019 pälvisid Hiiumaa kergejõustikuklubi Hiiker noored sportlased, ootamatult lahkunud kergejõustikutreeneri Toivo Pruuli õpilased. Grupis oli kümmekond noort sportlast, kes veel kooliõpilased. Treerita jäänud noored jätkasid nii treeninguid kui hakkasid korraldama võistlusi ja otsisid endale ka uue treeneri.
Kiituskirja võtsid vastu Annabel Pielberg, Anet Post ja Kristina Joarand. Nad on ilmselt noorimad, kes Hiiumaal vabaühenduste tunnustust vastu võtmas käinud. Küsimusele, kust tuli julgus ise kergejõustikuvõistlusi korraldama hakata, vastas Annabel, et asi polnud niivõrd julguses kui
vajalikkuses: “Meie jaoks on võistlused ja treeningud väga olulised ja südamelähedased ning nende ärajätmine oli mõeldamatu.”

Vald ostab poolelioleva Ristna jahisadama

Hiiumaa vallavolikogu otsustas ühehäälselt osta 180 000 euro eest Ristna jahisadama. Praegu on sadama ja sadama vesiehituse ehitamine pooleli, selgitas SA Hiiumaa Sadamad juhatuse liige Sven Kriggulson.
Eelmise omaniku OÜ Ewent investeeris sadama taristusse suurusjärgus 220 000 eurot. Hinnangu ja esialgse kulukalkulatsiooni sadama valmisehitamiseks on andnud ehitusettevõtjad ja see on suurusjärgus 780 000 eurot, millele lisandub käibemaks. „Neile indikatiivsetele pakkumistele tuginedes oleme planeerinud esitada taotluse Interreg EstLat meetmesse rahastuse saamiseks, et sadam juba 2020. aastal valmis ehitada,” ütles Kriggulson.


Viimane sünnipäev Kärdla põhikooli hoones

Kärdlas on kooliharidust antud juba 189 aastat – sel puhul oli teisipäeval põhikoolis pidulik kontsert, kus teiste seas astus üles ka kooli vilistlane, helilooja Erkki-Sven Tüür. Kontsert oli märgilise tähendusega, sest see jäi viimaseks sünnipäevaks, mida tähistati praeguses õppehoones.
Tulevast aastast algab juba uue koolihoone ehitus ja aastal 2021 loodetakse õppetööd alustada täiesti uues ja kaasaegses koolimajas.
Haridust on Kärdlas antud mitmetes koolihoonetes ning kooli arenguid ja ajalugu meenutati ka kontserdil. Tüür rääkis, et tema pole praeguses, 1975. aastal valminud koolihoones õppinudki.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised