01.11.2019

Mis muutub jäätmekorralduses uuel aastal?

Uuest aastast hakkab Hiiumaal toimima uus kinnistupõhine jäätmete ära andmine. Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Korraldatud jäätmeveoga saab ära anda kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkinud jäätmeid: 

    segaolmejäätmed,

    pakendijäätmed, 

    biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed,

    suurjäätmed.  

Kohustuslik on kodust prügiautoga ära anda olmejäätmeid.  

Pakendi, biojäätmete ja suurjäätmete ära andmine kodust või asutusest on tasu eest.

Pakendite tasuta ära andmise võimalus jääb samuti alles, kuid avalikke konteinereid hakatakse tuleval aastal järk-järgult vähendama. Igasse osavalda tuleb üks suurem pakendipunkt, kuhu lisaks segapakendi konteineritele tuleb ka paber- ja kartongpakendi, klaasi, vanapaberi ning kasutuskõlbmatute riiete konteiner. 

Palume pakendipunktis eraldi konteineritesse panna pappkastid ja -karbid (paberi- ja kartongpakendijäätmed) ning teise vanapaber: ajakirjad, ajalehed jm makulatuur.

Uuest aastast ei tohi kodudest ära antava pakendi hulka ega avalikes kogumiskohtades segapakendi hulka panna klaasi, kuna pakend pressitakse hiljem jäätmejaamas kokku ja nii rikuks klaas ära muu pakendi taaskasutamise. Klaasi kogumismahutid pannakse pandipakendeid vastu võtvate kaupluste juurde, et oleks mugav ühes kohas vabaneda nii pandimärgistusega klaasist kui ka ilma pandimärgistuseta klaasist. Klaasikonteinerid jäävad ka avalikesse pakendipunktidesse.

Hiiumaa valla soovitus kogu saare kinnistuomanikele on, et võimalusel võiks kõik oma biojäätmed kompostida. Kompostimine on keskkonnasäästlik ja sellega võib vähendada enda pere prügi lausa poole võrra. Kui kinnistuomanikul on võimalus nõuetekohaselt kompostida toidu-, aia- ja haljastusjäätmeid, ei ole kohustust neid tuleval aastal jõustuva korraldatud jäätmeveoga ära anda.

Korralikke, terveid, puhtaid riideid hakkab uue aasta kevadest kokku lepitud aegadel kogumisringidel kokku koguma MTÜ Uuskasutus kaubik.

Lepingud veel sel aastal

Hiiumaa valla korraldatud jäätmehanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused, mis hakkab uue jäätmekorralduse järgi 1. jaanuarist 2020 aastal Hiiumaal jäätmeid vedama. Iga kinnistuomanik, korteriühistu või asutus saab vedajaga sõlmida just enda vajadustest lähtuva ja sobiva lepingu, mis on kooskõlas Hiiumaa jäätmehoolduseeskirjaga. Vald innustab inimesi sõlmima ühislepinguid – see tähendab, et leping sõlmitakse naabri või naabruskonnaga mitme peale. Uusi lepinguid saavad kõik Keskkonnateenustega sõlmida alates selle aasta detsembrist ja selleks võtab ettevõte ise ühendust.

Uuel aastal hakkab Hiiumaal prügi ära vedama kaks autot, kolmas auto on 12 tunni reageerimise kaugusel. Jäätmeid hakkab kokku koguma uus kahekambriline auto, mis saab korraga ära viia kahte liiki jäätmeid. Teine auto on suurjäätmete ära viimiseks.

Vallavalitsus otsib võimalusi, kuidas toetada kinnistuomanikke uute prügikonteinerite ja kompostrite soetamisel. Selle kohta anname lisainfot esimesel võimalusel.

Hea hiidlane ja Hiiumaa sõber, oleme hoolivad enda ning teiste kogukonna liikmete suhtes! Hoiame üheskoos Hiiumaa puhtana!

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised