22.10.2019

Amet kalmistu teele erandit ei tee

Hiiu Leht: Hingedepäeva, 2. novembri lähenedes on päevakorda tõusnud kalmistule viivad teed. Toimetusse helistas Milvi Praakel, kes kurtis, et kõige suurem mure on Kerema tee seisukord ja vanade puude olukord teel Vanapagana kivi juurest kalmistuni. “Kõige imelisem variant oleks kõigi kalmistu külastajate ja selle tee kasutajate jaoks, kui antud teelõik asfalteerida,” pakkus ta ka lahenduse. Maanteeameti lääne regiooni teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et Pühalepa–Kerema kruusatee vastab seisundinõuetele ja üleriigilises pingerivis seda teed pole. Pühalepa osavald on eriline selle poolest, et mitmel pool toovad riigi kruusateedele korraliku mustkattega vallateed. Sel aastal sai siiski mustkatte ka riigile kuuluv Tubala–Palade maanteelõik.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised