22.10.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Ministeerium täitis riigikohtu otsuse aasta hiljem

Kuigi riigikohus tühistas Hiiumaa merealade maakonnaplaneeringu tuuleenergia tootmisalade osa juba mullu augustis, tegi rahandusministeerium vastava märke planeeringusse alles tänavu oktoobris. Selle aasta 17. oktoobril saatis rahandusministeeriumi ruumilise planeerimise peaspetsialist Urve Pill ajalehes avaldamiseks teate, et “arvestades kohtu otsust ja lähtudes PlanS 73 lõikest 3 1 on muudatused kantud maakonnaplaneeringusse”. Teates pole kirjas kuupäeva, millal muudatus tehti. Selle, et muudatus on maakonnaplaneeringusse tegemata avastas MTÜ Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts 18. septembril. Talts kirja riigihalduse ministrile Jaak Aabile kirja ja küsis, millal plaanib rahandusministeerium riigikohtu otsust täita ja muudatused planeeringudokumentidesse sisse viia.


Amet kalmistu teele erandit ei tee

Hingedepäeva, 2. novembri lähenedes on päevakorda tõusnud kalmistule viivad teed. Toimetusse helistas Milvi Praakel, kes kurtis, et kõige suurem mure on Kerema tee seisukord ja vanade puude olukord teel Vanapagana kivi juurest kalmistuni. “Kõige imelisem variant oleks kõigi kalmistu külastajate ja selle tee kasutajate jaoks, kui antud teelõik asfalteerida,” pakkus ta ka lahenduse. Maanteeameti lääne regiooni teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla ütles, et Pühalepa–Kerema kruusatee vastab seisundinõuetele ja üleriigilises pingerivis seda teed pole. Pühalepa osavald on eriline selle poolest, et mitmel pool toovad riigi kruusateedele korraliku mustkattega vallateed. Sel aastal sai siiski mustkatte ka riigile kuuluv Tubala–Palade maanteelõik.


Hiiumaa muuseumite juhina jätkab Kokovkin

SA Hiiumaa Muuseumid nõukogu sõlmis viieks aastaks juhatuse liikme lepingu senise juhi Toomas Kokovkiniga. Küsimusele, millised on järgmiseks viieks aastaks seatud suured eesmärgid, vastas Kokovkin, et saarel on väga palju väikemuuseume, mis aina enam vajavad n-ö suure muuseumi tuge. “SA Hiiumaa Muuseumid ülesandeks on olla teadmuskeskuseks, kuhu koondub professionaalne oskusteave meie kultuuripärandi säilitamiseks ja lahtimõtestamiseks,” sõnastas ta eesmärgi. Sihtasutuse juhi konkurss kuulutati välja juunis ja tähtajaks, 2. septembriks laekus kaks sooviavaldust. Mõlemad kandidaadid kutsuti ka vestlusvooru.


Öösel pliidil süttinud plastnõud seadsid ohtu ema ja kahe lapse elu

Reedel, 18. oktoobri öösel kella kahe ajal said päästjad väljakutse Kärdla linna Tormi tänavale, kus kortermaja teise korruse korteris oli puhkenud tulekahju. Põlema olid süttinud köögi pliidile asetatud plastiknõud, mis tekitasid põledes suure kuumuse ja plastmassi põlemise vingu. Õnnetuse hetkel kodus olnud ema ja kaks last said korterist ise välja ning pöördusid abi saamiseks alumise korruse naabrite poole. Naaber reageeris kiiresti, kustutades suurema põlengu autodes olnud tulekustutitega ning suutis sellega suurema õnnetuse ära hoida. Korteris oli olemas suitsuandur, kuid õnnetuse hetkel ei olnud see tühjaks saanud patarei tõttu töökorras.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised