15.10.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Volikogu esimehe teine umbusaldushääletus

Sel neljapäeval tuleb Hiiumaa vallavolikogu istungil teise päevakorrapunktina arutusele volikogu esimehe Aivar Viidiku umbusaldusavaldus. Opositsiooni algatatud umbusaldusavalduse põhjus on protseduuriline ehk volikogu istungi toomine nädal varasemaks, väidetavalt rikkudes seejuures kehtestatud korda. Opositsioon püüab volikogu esimehele umbusaldust avaldada teist korda, esimese umbusaldus oli jaanuaris ja see kukkus läbi – poolt oli üheksa volikogu liiget, vastu 12.

 

2,2 miljoni eurone keskväljaku ehitusleping sõlmitud

Hiiumaa vallavalitsus sõlmis eelmisel nädalal Kärdla Keskväljaku ehituslepingu ASiga Merko Ehitus Eesti. Lepingu hind ilma käibemaksuta on 1,87 miljonit eurot, koos käibemaksuga 2,2 miljonit eurot. Kümne tööpäeva jooksul lepingu sõlmimisest arvates peab ehitaja esitama tööde ajagraafiku. Vallapoolsed nõudmised on, et kogu ehitusperioodi peab väljak olema kahesuunaliselt läbitav liikluseks ning väljaku võib liikluseks sulgeda üksnes osade kaupa. Samuti peab töövõtja tagama, et ehitustööd võimaldaks väljakuga piirnevate ettevõtete ja kaubandusasutuste häireteta ja ohutu toimimise kogu ehitusperioodi jooksul. Arhitektuursed vormid, haljastustööd ja katendid peavad olema lõpetatud 15. juuniks 2020.

 

Arenguseminari uued tunnustused

Arenguseminaril anti teist korda välja Hiiumaa ettevõtlussõbra aunimetus. Selle pälvis OÜ Faasion juhataja Tanel Malk, kes kümme aastat panustas oma põhitöö kõrvalt Hiiumaa ettevõtjate liidu (HEL) juhtimisse. “See konkreetne tunnustus tähendab, et minu tegevus ettevõtjate liidus on inimestele silma jäänud ja seda on peetud mingil määral Hiiumaa jaoks oluliseks – loomulikult teeb rõõmu, kui saad kinnitust, et oled ajanud õiget asja,” ütles Malk. Kuigi ta sel suvel ameti maha pani, on Malk jätkuvalt seda meelt, et koostegemisel ja koos probleemide lahendamisel on suurem jõud kui igaühel omaette nokitsedes.

 

Vaheri mammutteos sai valmis

Esseist, kriitik ja luuletaja Vaapo Vaher esitleb veel sel kuul üheksa aasta töö tulemust “Hiiumaa kirjanduse lugu. Esseid ja uurimusi”. Teos on igas mõttes kaalukas, kaheköitelise teose esimeses raamatus on 848 lehekülge, teises 928 lehekülge ja kokku ligikaudu 700 fotot. Teose andis välja MTÜ Hiiumaa Teabekapital. Raamatud küljendas Mart Mõniste ja selleks kulus tal neli aastat. Mõniste sõnul on tegemist igas mõttes rekordilise teosega ja mitte ühelgi teisel maakonnal pole midagi võrdväärset vastu panna.


 

Juubilar: Et Hiiumaa looduse eripära untsu ei aetaks

Homme tähistab 60. juubelisünnipäeva Hiiumaa suursaadik helilooja Erkki-Sven Tüür, kes saare imelist loodust ja rahu on kiitnud kogu maailmas. Juubeli puhul küsisime, millist sünnipäevakingitust ootaks helilooja oma kodusaarelt. “Loodan, et kõigis mõeldavais võimalikes uutmistuhinates Hiiumaa looduslikku eripära untsu ei aeta – see on pikemas perspektiivis parim kingitus,” vastas Tüür, kes puhkab praegu soojal maal.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised