15.10.2019

Lasteaiatasu ühtlustamine loob võrdsed tingimused

Eelmine Hiiu Leht kirjutas lasteaiatasude ühtlustamisest Hiiumaal. Vallavalitsus tegi eelmisel nädalal volikogule ettepaneku kehtestada Hiiumaal ühtne lasteaiatasu, millele ei lisandu toiduraha: pere ühe lapse eest oleks osalustasu 30 eurot, teise lasteaias käiva lapse eest 25 eurot ning alates kolmandast lapsest täiendavat osalustasu ei ole.

Lisaks kvalifitseerub lasteaia osalustasu tuludeklaratsiooni esitamisel lapsevanema koolituskuluna, millest kuulub tagastamisele 20%: seda tagastust arvesse võttes jääb tegeliku osalustasu suuruseks 30 euro asemel igakuiselt 24 eurot.

Lapsevanemal on võimalik anda märku, millisel perioodil laps puhkab ja ühe kuu eest osalustasu maksma ei pea. Lapse puudumisel mõjuval põhjusel kauem kui üks kuu, oleks lasteaia direktoril samuti õigus teha otsus osalustasust vabastamise kohta.

Kui volikogu võtab eelnõu vastu, hakkavad uued hinnad kehtima 1. jaanuaril 2020.

Muutused teevad tingimused üle Hiiumaa võrdseks ja selgemaks: igakuine väljaminek lasteaiateenusele on kindel, ette teada konkreetne summa ning alates pere teisest lapsest alates lisandub ka soodustus osalustasu summas.

Aitäh heade mõtete eest kõigile Hiiu Lehe artiklis sõna võtnud lapsevanematele! Tagasiside ja ettepanekud on väga oodatud ka valla haridus- ja kultuuriosakonna juhatajale: karin.kokla@hiiumaa.ee

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised