24.09.2019

Kuus väljapaistvat ühendust saavad vabatahtliku sõbra märgi

20.09. andis rahvastikuminister Riina Solman üle vabatahtliku sõbra märgid kuuele ühendusele, kes on näidanud oma head taset ja professionaalsust vabatahtlike kaasajana. Kõik need ühendused on edukalt läbinud Kodukandi läbi viidud arendusprogrammi.


Juba täna annab rahvastikuminister Riina Solman Liikumise Kodukant, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Serve The City korraldatud seminaril “Ühenduste ja ettevõtete koostöö vabatahtliku tegevuse edendamisel” üle vabatahtliku sõbra märgised kuuele ühendusele, kes on edukalt läbinud Kodukandi vabatahtliku tegevuse hindamise ning nõustamisprogrammi. Vabatahtliku sõbra märgis on kvaliteedimärk, millega tunnustatakse vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust organisatsioonides. Esimesed märgised jagati 2015. aastal, tänaseks on vabatahtliku sõbra märgi pälvinud 51 ühendust ja avaliku sektori asutust.


„Vabatahtlike kaasamine annab organisatsioonile ja vabatahtlikule suurt lisandväärtust ja –jõudu,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „Vabatahtliku sõbra märgisega tunnustame organisatsioone, kes mõtlevad vabatahtlike kaasamise hästi läbi ja teevad seda nii, et kõik sellest võidavad. Ka uue Kodanikuühiskonna programmi koostamisel peame tähtsaks vabatahtlikke ja nende kaasajaid, mõeldes sellele, kuidas riik seda toetada ja soodustada saab.“

Seminar toimub täna, 20. septembril Eesti Tööandjate Keskliidu saalis. Seminaril jagab Brüsseli Serve The City eestvedaja Charles Traylen oma kogemusi sellest, kuidas luua ühingute ja ettevõtete vahel head koostööd vabatahtliku tegevuse edendamisel.


„Ka kevadel valminud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuring tõi välja, et vabatahtlike kaasajatel on vaja toetust ja tuge selleks, et oma vabatahtlike kaasamisprotsessi tõhusamalt läbi mõelda ning sättida oma plaanid ja tegevused vabatahtliku tegevuse trendidega kooskõlla. Vabatahtliku sõbra märgise arenguprogramm on selleks hea võimalus,“ selgitab vabatahtliku valdkonna juht Eha Paas.

TAUST:

    Esimesed vabatahtliku sõbra märgid jagati 2015. aastal, tänaseks on vabatahtliku sõbra märgi pälvinud 51 ühendust ja avaliku sektori asutust.

    MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant on juriidiliste isikute ühendus, mis liidab Eestimaa maapiirkondade tasakaalustatud arengut taotlevad ja edendavad ning külaelu väärtustavad organisatsioonid. Liikumise eesmärgiks on kogukondliku tegevuse edendamine Eesti maapiirkondades, väärtustades ja arendades külaelu, pärimuskultuuri ja vabatahtlikku tegevust.

    Serve The City on on ülemaailmne vabatahtlike kaasamise ja koordineerimisega tegelev heategevusorganisatsioon. 2005. aastal Brüsselis asutatud võrgustikku kuuluvad liikmed ca 100 erinevast linnast.

    Eesti Tööandjate Keskliit on asutatud 1917. aastal ning on Eesti ettevõtteid ja majandusharuliite koondav katusorganisatsioon, mis esindab otse ja läbi haruliitude üle 1500 ettevõtte, mis on tööandjaks enam kui 145 000 töötajale. Tööandjate missiooniks on aidata kaasa Eesti majanduse kasvule ja inimeste elatustaseme tõusule.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised