21.08.2019

Pühalepa osavald sai rahastuse Naistlaiu sadama uuendamiseks ja Suuremõisa koelmualade taastamiseks

 Foto: Pääro Metsand

Pühalepa osavald esitas sel kevadel Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020 "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamise" meetmesse kaks taotlust. Esimene tehti Naistlaiu sadama uuendamiseks, teine Suuremõisa jõe koelmualade taastamiseks. Tänaseks on taotlused pälvinud hindajate ja otsustajate heakskiidu ning saanud PRIAst rahastusotsuse.

Sarve külas asuva Naistlaiu sadama uuendamise toetus on 198 460 eurot. Sadama uuendamistööde käigus süvendatakse sadama akvatoorium, rekonstrueeritakse olemasolev kai, tekib 10 sildumiskohta, ehitatakse silp ja paigaldatakse päiksetoitel välisvalgustus ning püüniste väljavõtmise masin.

Haugide koelmualade taastamist Suuremõisa jões ja tiikides toetatakse 71 205 euroga, millele lisandub valla omaosalus 4 222 eurot. Selle eest puhastatakse setetest ja roost Suuremõisa jõe suudmeala ning Suuremõisa kaks tiiki. Edasise kinnikasvamise vältimiseks istutatakse jõe suudmeala kallastele 690 üheaastast sanglepa seemiku. Setete eemaldamiseks kasutatakse amfiibalusel töötavat masinat. Kalade tiikidesse jõudmiseks rajatakse kaks kalapääsu, millest üks on 24- ja teine 54meetrine.

Riigihanked tööde teostamiseks kuulutatakse välja lähiajal.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised