13.08.2019

Esimesse klassi astuja toetus

 Foto: Hiiumaa.ee

Hiiumaa vallavalitsus maksab toetust kõikidele esimesse klassi astuvatele õpilastele, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Hiiumaa vald ja kes alustab õppetööd valla koolis või mujal asuvas erivajadustega laste õppeasutuses.
 
Taotlemiseks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja esitama avalduse Hiiumaa vallavalitsusele hiljemalt 31. augustil kas vallamajadesse üle Hiiumaa või digiallkirjastatuna aadressile toetused@hiiumaa.ee. Taotluse leiab valla kodulehelt: http://bit.do/toetus
Toetuse suurus on 130 eurot ja vald maksab selle taotlejale hiljemalt 15. septembriks.
 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised