24.07.2019

Viime pakendikonteinerisse vaid pakendeid!

Valla keskkonnaspetsialist Raina Smill paneb kõigile hiidlastele ja külalistele südamele, et pakendikonteineritesse pandaks vaid konteineril nimetatud pakendeid. „Autoosade, mööbli, plastämbrite, malmpottide ja toidujäätmete koht ei ole pakendikonteineris," meenutas Smill. Pakendeid pesema ei pea, piisab loputamisest. Pakendid peavad olema tühjad ja ei tohi määrida ega hakata haisu levitama. Smill tõi näiteks, et viimati on valla ametnikud avastanud pakendikonteineritest sinna sobimatud toidujäätmed nagu kilekotis leiva, karbiga pool pitsat ja pool pakki jogurtit. „Inimene – ole hoolas ja tee pakend tühjaks, et pakendimaterjali saaks taaskasutada!" ütles Smill.

Kärdla kiriku parklas asuv ja tihti ehitusprahi ja olmeprügiga täitunud pakendimaja jääb nüüdsest lukku, sest konteinerite peale tõstetud prügi alt ei olnud võimalik konteinereid kätte saada ilma lenduvat prügi ja pakendeid laiali puistamata. Pakendeid saab paigutada pakendimaja ette tõstetud pakendikonteineritesse. Palun ärge tõstke pakendikotte ega muid jäätmeid konteinerite kõrvale!

Avalikud pakendikonteinerid asuvad üle Hiiumaa ning nende asukohtade info on külade kaupa leitav Hiiumaa valla veebilehel: vald.hiiumaa.ee/jaatmete-liigiti-kogumine

Hiiumaa vallal on leping pakendite kogumiseks ja äraveoks kolme organisatsiooniga: OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Kõik kolm pakendiorganisatsiooni peavad pakendiseaduse järgi tegutsema üleriigiliselt ja seetõttu on ka Hiiumaal kõigi kolme konteinerid.

Tootjavastutusorganisatsiooni pakendikonteinereid tühjendab kahe nädala tagant Ragn Sells, kes teeb oma järgmise Hiiumaa-ringi 1. augustil. Tootjavastutusorganisatsiooni veebilehelt leiab ka tühjendusgraafiku, kust saab maakondade kaupa vaadata, millal järgmised tühjendamised Hiiumaal toimuvad: tvo.ee/elanikele/tuhjendusgraafik

OÜ Eesti Pakendiringlus ja MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni www.eto.ee/eto-konteinerid/ konteinereid tühjendab suvekuudel iga nädal teisipäeviti AS Eesti Keskkonnateenused. Vald otsib aktiivselt lahendust lisatühjendusteks, et neid konteinereid saaks suvekuudel tühjendada ka reedeti. Septembrist jätkub taas tavapärane graafik pakendikonteinerite tühjendamiseks.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised