28.06.2019

Jäätmete äraandmisel tuleb olulisi muutusi

Hiiu Leht: Uuest aastast hakatakse Hiiumaal kõiki jäätmeid koguma tekkekohast ehk inimeste kodust. Kui siiani on saanud kodust ära anda olmejäätmeid ning pakendid tuli viia spetsiaalsetesse kogumismajadesse, siis tulevast aastast saab ka puhast pakendit ära anda kodust. Lisaks viiakse kodust ära ka biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, toidujäätmeid ja ettetellimisel suurjäätmeid. Iga kinnistuomanik ja asutus peab sõlmima prügiveolepingu. Uus teenusepakkuja, kes hakkab jäätmeid ära vedama, selgub pärast hanke lõppu augustis.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised