18.06.2019

Kärdla ranna hooldaja kasutas ohtlikku taimemürki

Hiiu Leht:
Kärdla rannas on niidetud rohtu, kivide ja postide ümbrust aga on töödeldud keemilise taimekaitsevahendiga. Kärdla osavalla vanem Lauri Preimanni sõnul on vallal kehtiv heakorra- ja haljastustööde leping OÜga Firelli Grupp. Rannapark on üks lepingus olevatest haljasaladest, mida töövõtja peab niitma. Lepingu järgi peab töövõtja hankima töö teostamiseks kõik vajalikud töövahendid ja vastutama tööohutusnõuete ja -eeskirjade täitmise eest. Vallale teadaolevalt kasutas Firelli töömees 20. mail rannapargis umbrohutõrjevahendit. Vald on töövõtjat informeerinud, et avalikel aladel ei ole keemilise umbrohutõrje kasutamine aktsepteeritav. Töövõtja on oma tegu kahetsenud ja lubanud tulevikus enam selliselt mitte käituda.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised