31.05.2019

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRINGID: VEEL 1. JA 8. JUUNIL

Kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid saab tasuta ära anda veel 1. juunil Pühalepa osavallas ja 8. juunil Kõrgessaare osavallas. Teistes piirkondades on sellekevadised tasuta kogumisringid juba toimunud.

Ohtlike jäätmete kogumisringe teeb OÜ Hiiu Autotrans. Jäätmete ära andmiseks on vaja soovist teada anda hiljemalt kaks päeva enne vastava ringi toimumist. Registreerimine: tiina@hiiuauto.ee või tel 463 1737, 520 3795📞.

Ohtlikke jäätmeid saab ära anda ka Hiiumaa jäätmejaamas: www.hiiuprygila.ee/hiiumaa-jaatmejaam/jaatmejaama-teenused

Kogumisringil saab ära anda:
• vanad värvid 🧪, lakid, lahustid ja liimid;
• ravimid💊;
• akud ja patareid🔋;
• õlijäätmed, määrdeained, mootoriõli🛢;
• absorbendid, õlifiltrid, filtermaterjalid, saastunud kaltsud, kaitseriietus 🧤jms;
• aiandusmürgid 🍄, väetiste jäägid;
• fotokemikaalid🎞;
• kodukeemia ja pesuained;
• leelised, happed ja muud olmekemikaalid;
• elavhõbedat sisaldavad jäätmed,🌡sh päevavalguslambid💡;
• elekti- 🔌 ja elektroonikajäätmed;
• ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid, sh tulekustutid🧯.

Ohtlike jäätmete kogumisringi on Hiiumaa vald tellinud, et anda kõigile elanikele mugav võimalus anda ära oma kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed. Projekt viiakse ellu Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi rahastuse toel.

 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised