21.05.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Lasteaia suurremont jääb ära

Kärdla lasteaia selleks suveks plaanitud suurremont jääb ära, kuna ainus hinnapakkumine osutus valla jaoks liiga kõrgeks. Tähtajaks, 8. maiks tegid Kärdla linna lasteaia rekonstrueerimiseks ühispakkumise OÜ Arens Ehitustööd ja OÜ Dreibau. Pakkumuse kogumaksumuseks oli 706 000 eurot koos käibemaksuga. Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et vallavalitsus otsustas hanke nurjunuks tunnistada. “Kärdla lasteaia soojustamise ja ventilatsioonitööde ehitushanget avades tabas vallavalitsust reaalsus, et tööd läheks valla jaoks ligi kaks korda kallimaks,” selgitas vallavanem.

 

Hommikune lend juunist hilisem

Maanteeameti ja Leedu ettevõtja Transaviabaltika esindajad kirjutasid alla lepingu Tallinna–Kärdla lennuliini teenindamiseks alates 1. juunist. Praeguse lepinguga sarnaseks jääb nii reiside maht kui ka pileti hind: nädalas on 12 reisi ja pilet pooletunnise õhusõidu eest maksab 25 eurot. Uus on hommikuse lennu aeg. Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et tulles vastu reisijate soovidele, on nüüd tööpäeviti hommikused väljumised uue lennuplaani järgi 15 minutit hilisemad kui seni. Nii väljub lennuk tööpäeviti Tallinnast kell 7.15 ja 17 ning Kärdlast 8 ja 17.45

 

Sõimerühma tuleb sügisest vähem lapsi

Kärdla lasteaia sõimerühma Kiisud abiõpetaja koondatakse. Lapsevanemate mure on, et abiõpetaja koondamise järel saab sügisest sõimerühma võtta vähem lapsi. Seni on Kärdla lasteaia sõimerühm olnud hoolekogu otsusega suurem, kui seda näeb ette koolieelsete lasteasutuste seadus. Nii on sõimerühma lubatud suurus 4+2 last, aga Kärdla lasteaia sõimerühma Kiisud nimekirjas on 18 last. “See pluss kaks on hoolekogu loal meil olnud ju lausa pluss neli,” selgitas Hinno, miks oli siiani vaja poole kohaga abiõpetajat. Juhataja kinnitas, et 1. mai seisuga laekunud avalduste põhjal puudub vajadus suurema sõimerühma järgi sügisest.

 

Tulumaksu laekus prognoositust enam

Eesti keskmine kohalike omavalitsuste tulumaksulaekumise kasv oli aprillis 17 protsenti, Hiiumaa vallas üle keskmise – 19,8 protsenti. Nii kandis rahandusministeerium Hiiumaa vallale aprillis üle üksikisiku tulumaksu 784 000 eurot, aasta eest aprillis 654 000 eurot. Aasta esimese nelja kuu lõikes on kasvunumbrid väiksemad, ent ületavad siiski Hiiumaa valla eelarves kasvuks prognoositud 6 protsenti. Selle aasta esimese nelja kuuga laekus Hiiumaa vallale tulumaksu 2,95 miljonit eurot, mullu sama ajaga aga 2,63 miljonit eurot – kasv 12,2 protsenti.

 

Tuulekala trolling rekordilainel

Tuulekala festivali kalapüügivõistlus on jätkuvalt väga populaarne – ka sel laupäeval Väinameri lausa kihab paatidest ja lantidest. Tänavusele, järjekorras kümnendale Tuulekala festivali trollinguvõistlusele oli tähtajaks registreerunud 74 paatkonda 253 osalejaga. MTÜ Hiiukala tegevjuht Tuuli Tammla, kes on üks Tuulekala festivali korraldajaid, ütles, et tegu on eelregistreerunute rekordiga. Lõplik osalejate arv selgub festivalipäeval. Kui 2010. aastal alustati 37 paatkonnaga, siis mullusel trollingul osales rekordiliselt palju, 82 võistkonda. Kuna iga paat tohib järel vedada nelja õngeliini ehk vedelit, tähendab see, et meres oli püügil üle 300 landi!

 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised