26.03.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Sillamaa: Võime andestada, aga unustada ei tohi

Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liige Helve-Esta Sillamaa ütles märtsiküüditamise aastapäeva mälestustseremoonial, et andestada võib paljugi, aga unustada ei tohi. Lehtma sadamasse, kust algas küüditatute tee tundmatusse Siberisse, tulid kokku vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu liikmed, vallavalitsuse ja kaitseliidu esindajad ning küüditatute sugulased. 1949. aasta 25. märtsil toimunut meenutati mälestustseremoonia ja küüditatute mälestusmärgi jalamile asetatud pärgadega. Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liige Helve-Esta Sillamaa ütles, et Hiiumaa vabadusvõitlejate ja represseeritute ühingusse kuulub kokku 35 liiget. “Me oleme üritanud oma seltskonda kutsuda ka neid, kes Siberis sündinud, aga nooremad ei ole eriti huvitatud,” rääkis Sillamaa.

Kohatasu tõus teeb haiget

Koos uue kuuga, 1. aprillist tõuseb Tohvri hooldekodu kohatasu olenevalt hooldusastmest 65–95 euro võrra. Hooldekodu juhatuse liige Elge Härma ütles, et hinnatõusust on kõiki lepingupartnereid teavitatud, 54st kaks on andnud tagasisidet ning avaldanud arvamust, et tõus on varasemast suurem ja raske. “Lepingu lõpetamise soovist ei ole siiani keegi teatanud,” lisas ta. “Kui võtta arvesse, et inimene peaks kodus elades ise hakkama saama kordades väiksema kuueelarvega, tekib paratamatult küsimus, kuidas hooldekodu majandatakse ja miks rahast ei jagu,” arutles Katri (nimi muudetud), kelle lähedane elab Tohvri hooldekodus. Samas kinnitas ta, et on hooldekoduga rahul – tema lähedasel on seal hea olla ja tal endal süda rahul. Hooldekodu juhataja tõi ühe põhjusena palgakulude kasvu seoses alampalga tõusuga, kasvanud on ka muud kulud.

Vald hakkab maksma noore spetsialisti toetust

Neljapäeval toimunud Hiiumaa valla volikogu istungil võeti vastu määrus, mille abil loodetakse Hiiumaale elama ja töötama kutsuda kõrgharidusega noori spetsialiste. Toetust saab taotleda kuni 35aastane kõrgharidusega noor, kes täidab määruses loetletud tingimused. Näiteks peab taotleja asuma tööle ühte määruses loetletud asutustest ja seda vähemalt kolmeks aastaks. Toetus peaks Hiiumaale meelitama logopeede, eripedagooge, koolipsühholooge, sotsiaalpedagooge, õpetajaid, lasteaiaõpetajaid, treenereid, arste ja õdesid.

Emmaste kool plaanib taastada rootsi keele õppe

Paarkümmend aastat tagasi sai Emmaste põhikoolis õppida rootsi keelt, ehk saab seda peagi uuesti. Emakeelepäeval toimus Emmaste põhikooli laiendatud hoolekogu koosolek, kus kooli juhtkond tutvustas hoolekogule ja lapsevanematele ideed alustada rootsi keele õpetamist C-võõrkeelena. Koosolekul tõdeti, et koolipoolne valmisolek rootsi keele õppe taasalustamiseks on olemas. Samuti on olemas tugi koostööpartneri näol Hiiumaa arenduskeskuselt.

Esimest korda laskmisvõistlustel ja kohe esikoht

Eesti koolispordi liidu õhupüssist laskmise meistrivõistlustel saavutas Palade kooli võistkond põhikoolide arvestuses võistkondliku esikoha. Eriti edukas oli Lili Karukäpp, kes varasemalt pole laskmisega palju tegelenud, kuid sai ka tüdrukute individuaalarvestuses kulla. Võistkonna juhendaja Kalmar Tikerpuu ütles, et on tulemustega väga rahul ja lisas, et võistkond Haapsalus 20. ja 21. märtsil toimunud meistrivõistlustel osalemiseks moodustati üsna viimasel hetkel.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised