21.03.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Hübriidsõda raske ära tunda

Loengul “Hübriidohud Läänemere piirkonnas – vaade Saksamaalt” rääkis Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna toetajaliige doktor Heinz Neubauer, kuidas toimub hübriidsõda ja milliseid võtteid kasutab selles Venemaa. Neubauer selgitas, et hübriidsõda on sõjapidamise viis, milles rakendatakse korraga nii tavapärase kui ka mittetavapärase sõjapidamise elemente. Mittetavapärased sõjapidamise elemendid on näiteks mõjutamine majandustegevuse abil ja valeinfo jagamine meediakanalite kaudu. Sellise sõja puhul üritab agressor näidata, et tal puudub seos konflikti osapooltega. Neubauer leiab, et nii tema kodumaal Saksamaal kui ka Eestis ei tunnistata Venemaast tulenevat ohtu ja üldine hoiak on pigem eitav.


Vald otsib kopteriplatsi projekteerijat

Hiiumaa haigla ja valla eelistus päästekopteri maandumisplatsi uueks asukohaks on haigla territooriumil olev ala, ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand. Sellele on esmase heakskiidu andnud nii lennusalk kui lennuamet. “Lõpliku kinnituse asukohale saame helikopteriplatsi projekteerimise käigus,” lisas Rand. Vallavanem kinnitas, et projekteerija otsimisega ollakse juba alustanud. Vajadus helikopteri uue maandumisplatsi järele tekkis, kui selgus, et uus spordikeskus jääb praeguse platsi maandumistrajektoorile ning seetõttu ei vastaks kopteriplats enam nõuetele.


Väiketoetuste jagamine võiks jäädagi lihtsamaks

Mittetulundusühingute väiketoetuste vooru laekus 86 taotlust, millega küsiti 72 000 eurot ehk ligi kaks korda enam kui jagada oli. Tänavu jagas Hiiumaa vald mittetulundusühingute toetusi uue, mullu sügisel valminud korra alusel. Suurprojektide voorust toetusesaajad on juba avalikustatud, lähiajal selgub, kes said toetust väikeprojektide voorust. Kohtumisel valla mittetulundusühingute esindajatega Kuri seltsimajas ütles valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla, et uue korra koostamisel oli eesmärgiks tagada juurdepääs toetustele võimalikult paljudele. Teiste omavalitsuste kogemusi uurides selgus, et mittetulundusliku tegevuse toetusviisid on väga erinevad. “Nii keerulist valikut üheski muus valdkonnas naljalt ette ei tule,” nentis ta. Kokla sõnul oli oodata, et paratamatult hakkavad korra rakendamise ajal selguma vead ja kutsus korra muutmiseks parandusi tegema.


Rahvakultuuri keskus tänas pärandihoidjaid

Kolmapäeval tunnustas Rahvakultuuri keskus pärandi kandjaid ja -hoidjaid, kes kogukondade vaimse pärandi kandnud Eesti vaimse kultuuripärandi nimistusse. Rahvakultuuri keskuse direktori tänukirja ja meene sai Hiiumaa muuseumi teadusdirektor Helgi Põllo. Hiiu Lehele ütles Põllo, kes suure osa kirjeid ise teinud, et Hiiumaa on vaatamata oma väiksusele sissekannete arvult nimistus esirinnas ja ühtlasi ka esimese kande tegija. “See on päris suur töö ja aeg, mis sinna läheb – iga asja tuleb mitu aastat ette valmistada, et sellest usaldusväärselt rääkida,” rääkis Põllo. “Näiteks tegeleme praegu tuulelippudega ja ka sellest võiks saada üks kirje, aga kõik see nõuab põhjalikku eeltööd.” Kirjete lisamine kultuuripärandi nimistusse ei ole muuseumitöötajate tööülesanne, aga seda on püütud teha, samas võiks Põllo arvates seda teha ka teised. Näiteks kui mõnel inimesel või külaseltsil on infot mõne hiiumaapärase oskuse või tava kohta teavet, võiks Helgi Põlloga ühendust võtta.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised