19.03.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Lasteaed Vigri tahab uuesti iseseisvuda

Vallavalitsus viib neljapäevasele volikogu istungile eelnõu, mille heakskiitmisel saab Kõrgessaare lasteaiast Vigri peale nelja aastat tegevuskohana toimimist taas iseseisev valla allasutus. Haridus-, spordi-, ja noorsootöö komisjoni koosolekul selgitas osakonnajuhataja Karin Kokla, et senise Hiiu valla lasteaia küljest n-ö ühendatakse lahti Kõrgessaares asuv Vigri lasteaed. Vallavalitsuse algatatud eelnõu seletuskirjas on põhjendusena toodud, et lasteaia personali ja hoolekogu liikmete arvates lasteaedade liitmine 2015. aastal ei saavutanud kavandatud eesmärki ressursside paremaks kasutamiseks ja teenuse kvaliteedi tõusuks. “Ühinemine tehti vägivaldselt, aga mingit muutust sellest ei tulnud – töötasime samamoodi enne ja töötame ka praegu, ma küll ei leia, et oleksime halvemini või paremini tööle hakanud kui enne,” ütles Vigri juhataja Sirje Garamaga. Garamaga ütles, et nende jaoks ei muutunud mitte midagi, ainult tuli juurde üks vahelüli. Ta tõi näite, et arved, mis tema kinnitanud, pidi omakorda kinnitama Kärdla lasteaia direktor. Eelarve aga koostas ikka Garamaga ise ja eelarve täitmise eest vastutas samuti. Ka ei tulnud Kärdlast lapsi juurde ja 2016. aastal tuli laste vähesuse tõttu üks rühm sulgeda.


Kas ühest valverühmast piisab?

Valla korraldatud küsitlus lasteaia suviste valverühmade vajaduse kohta, tõi selguse asemel segadust – küsimus kui palju valverühmi on vaja, on siiani vastuseta. Veebruaris tegi Hiiumaa vallavalitsus kõigis saare lasteaedades küsitluse, et saada teada, kui suur on vajadus suviste lasteaia valverühmade järele. Segadust tekitas küsitluse see osa, milles paluti teada anda suvisest lasteaiakoha vajadusest oma piirkonna lasteaias. “Sel eesmärgil on ettepanek pakkuda 2019. aasta juulikuus valverühma võimalust vähemalt kahes Hiiumaa suuremas lasteaias: Hiiu valla lasteaia Kalda tänava majas ja Käina lasteaias Tirtspõnni,” oli kirjas küsitluses. Selle põhjal jäi paljudele lapsevanematele mulje, et valida ongi vaid Käina lasteaia või Kärdla lasteaia valverühma vahel. Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Kokla ütles, et Käina lasteaias ei ole siiani suvist valverühma olnud. Kuna Käina ettevõtjatelt tuli signaal, et seetõttu on nad pidanud juulikuusse planeerima kollektiivpuhkuse ja just sellest tulenevalt oli küsitluses välja toodud kaks lasteaeda, üks Kärdlas, teine Käinas.


Lindude pesitsusperioodiks peavad olema metsatööd tehtud

Keskkonnaamet tuletab metsamajandajatele meelde, et ohustatud linnuliikide pesitsusaeg algab ning raietööd, sh metsamaterjali kokkuvedu raiealalt, peavad olema kooskõlas metsateatises ette antud tingimustega. Amet viitas, et looduses on näha esimesi kevade märke. Kassikakk, karvasjalg-kakk ja merikotkas alustasid pesitsemist juba veebruaris. Märtsis alustasid pesa kohendamist händkakk, kodukakk, kanakull, varsti ka rähnid. “Pesitsusperiood on lindude elus kõige olulisem ja õrnem aeg. Selle edukast läbimisest sõltub paljuski liikide püsimajäämine,” selgitas keskkonnaameti liigikaitse büroo juhataja Marju Erit.


Kooliteatrite festival noortele hea väljund

Vaid 19aastase lavastaja Grete Olevi sõnul peavad lapsed saama esineda ja näidata, mida nad õppinud on ja kooliteatrite festival on selleks väga hea koht. Tänavu toimus Hiiumaa kooliteatrite päev Palade koolis. Lavale astus kolm koolinoorte näiteringi Tiia Korvi, Luule Oppi, Grete Olevi ja Kersti Ojasalu juhendamisel kokku viie etendusega. Nooremas vanuseastmes saavutas võidu etendusega “Kass ja Koer” Käina kooliteater Jõngermann, mida juhendab Tiia Korv. Vanemas astmes läheb Hiiumaad üleriigilisele kooliteatrite festivalile esindama Kärdla nukuteater etendusega “Sokikollid”. Kärdla nukuteatrile on see juba teine kord Hiiumaad esindada. Žürii liikme kunstnik Mae Kivilo sõnul oli Hiiumaa kooliteatrite tase hea. “Lapsed olid rõõmsad, palju tööd teinud ja tekstid olid ilusti peas,” märkis ta. Kivilo lisas, et otsuse tegemisel oli žürii üksmeelne: “Noored olid ühtlaselt hästi tööd teinud ja pisut oli vaja nuputada, keda edasi saata ja kes saab veel kodus tööd teha, et järgmine kord uuesti proovida.”
 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised