11.03.2019

Kärdla otsib põhikooli uuele hoonele arhitektuurilahendust

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja arhitektuurivõistluse Kärdlasse kavandatava uue põhikooli hoone ideekavandi leidmiseks. Milline hakkab uus koolihoone välja nägema, selgub juuni alguses.

Praegu krundil paiknev olemasolev põhikoolihoone on ühenduses kõrval oleva riigigümnaasiumi, võimla, söökla ning muinsuskaitsealuse muusikakooliga. Ideekonkursi eesmärgiks on leida parim kavand Kärdla põhikooli uue õppehoone rajamiseks, kuna olemasolev hoone ei vasta tänapäevastele vajadustele ning see lammutatakse koos söökla osaga.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et Kärdlasse uue koolihoone ehitamine on vajalik pakkumaks noortele inspireerivat keskkonda. „Kaasaegne koolihoone peab toetama tänapäevast õpetamist ja õppimist ning looma toetavad tingimused koostööks,“ sõnas Rand. Ta lisas, et uus loodav hoone on energiatõhus, võimaldab ruumi paremini kasutada ja on ka senisest säästlikum üleval pidada.

Uus põhikoolihoone ja selle ümber tekkiv avalik linnaruum peavad olema arhitektuurselt kõrgetasemelised ja arvestama kaasaegsete nõudmistega koolikeskkonnale. Hoone peab soodustama erinevate õppetegevuste läbiviimist, kaasaegsete õppemetoodikate kasutuselevõttu ning paindlikke õppimis- ja suhtluskeskkondade loomist. Materjalikasutuses oodatakse esivalikuks puitu. Uus põhikoolihoone ja seda ümbritsev avalik ruum peavad toetama õppija sotsiaalset ja individuaalset arengut ning järgima liikuma kutsuva kooli põhimõtteid.

„Hiiumaal on heaks tavaks saanud korraldada avalikus kasutuses hoonete projektide leidmiseks arhitektuurivõistlus. Mitme võistleva arhitektuurse lahenduse vahel valides leiame kindlasti kvaliteetsema idee kui näiteks pelgalt odavpakkumise hankega. Siinkohal on mul üleskutse kõigile omavalitsustele minna üle kvaliteedipõhistele hangetele, kuna elu on liiga lühike, et seda vähempakkumiste peale raisata,“ kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu asepresident ja võistluste töögrupi juht Kalle Komissarov.

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 16. mai ning võidulahendus selgub juuni alguses.

Hiiumaa arengustrateegia 2020+ näeb ette, et saare elanike arvu senine kahanemine asendub kasvuga ning Hiiumaa valla arengukava järgi elab aastaks 2022 vallas umbes 10 000 elanikku. Kärdla põhikooli uus hoone on planeeritud 340 õpilasele (sh 16 erivajadusega õpilast) ja 60 töötajale, kellest 33 on õpetajad. Koolis on 2 paralleelklassi 18 õpilasega klassis.

Võistluse auhinnafond on kokku 23 000 eurot, sellest esimese koha preemia suurus 9000 eurot. Projekti toetatakse meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse "Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014–2020" investeeringute kava ettepanekute nimekirja alusel.

Arhitektuurivõistluse parimad valivas žüriis on Hiiumaa esindajatena Hiiumaa vallavanem Reili Rand, valla arhitekt Kaire Nõmm ning Eesti Arhitektide Liidu esindajatena arhitektid Peeter Loo, Illimar Truverk ja Eve Komp, nende varuliige on Ivar Lubjak.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised