11.03.2019

Seminar Suuremõisa lossis „Suuremõisa – Hiiumaa külastusvärav“

 Foto: Argo Nurs

Hiiumaa ametikool kutsub kaasa mõtlema:
• Kuidas saavutada ambitsioonikas eesmärk, et Suuremõisa oleks tõepoolest tuntud kui Hiiumaa külastusvärav?
• Mida ette võtta ja uutmoodi teha, et Suuremõisa mõisakompleks oleks atraktiivne külastus-, õppimis- ja ettevõtluspiirkond Hiiumaal?
• Missugune on Suuremõisa kompleksi jätkusuutlikkuse mudel?
• Kuidas muuta traditsioonilist lähenemist, et mõisahoone võrdubki kool, sest ideaalis ei pea kool muret tundma turismi ja teenuste arendamise eest? Kes siis peaks?

Praegu täidab Hiiumaa ametikool ka külastuskeskuse ülesandeid. Ametikooli ja omavalitsuse valdustest on saanud renoveeritud avalik ruum, Hiiumaa külastusvärav, mis pakub laiemat huvi ning kasutusvõimalusi. Suuremõisa on ka hiidlaste jaoks taasavastatud sündmuste paik.

Ametikooli eesmärk on käivitada mõisakompleks tervikliku majandusüksusena, nii et koolil oleks võimalik pakkuda õpet ja praktikat parimal võimalikul viisil kooli lähedal.

Selleks on vaja ettevõtjatele leida ning pakkuda sobivaid ruume ja tegevuskohti mõisakompleksis – lootuses, et tekib sünergiline koostöö ametikooli, omavalitsuse ja ettevõtjate vahel.

Päevakava
Kl 10 Seminari eesmärgi püstitus – Ivo Eesmaa, Hiiumaa ametikooli direktor
Kl 10.15 Tervitus – Meelis Mereküla, haridus- ja teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna nõunik
Kl 10.20 Mooste mõisakompleksi lugu – Ulla-Maia Timmo, SA Mooste Mõis juhataja
Kl 11 Põhikool ja noortekeskus Suuremõisa mõisakompleksis – Antti Leigri, Suuremõisa lasteaed-põhikooli direktor
Kl 11.30 Energiapaus
Kl 12 Hiiumaa ametikooli asend Eesti kutseõppeasutuste seas – Signe Leidt
Kl 12.30 Ajalooliste hoonete majandamine – Jaanus Kiili
Kl 13.15 Suuremõisa sihtasutus – Suuremõisa lossikompleksi majandamise uus mudel – Ivo Eesmaa
Kl 13.30 Arutelu, sh osavalla tulevikunägemus piirkonna arengust.
Kl 14:30 Kokkuvõte ja seminari lõpetamine

Seminari korraldaja on Hiiumaa ametikool. Korraldajal on õigus vajadusel päevakavas muudatusi teha. Lisainfo: Aivi Telvik, tel 517 5585.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised