04.03.2019

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on 2019. aastal avatud 11. märts – 13. mai

 Foto: Pääro Metsand

Riigi Tugiteenuste Keskuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ja aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Maksimaalne toetus majapidamisele on 6500 eurot. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67% ja omafinantseering vähemalt 33%.

Tingimused
👉Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
👉Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
👉Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
👉Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
👉Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
👉Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.
👉Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused
💧 majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
🚽 elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
🚗 aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
⚡️ leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlusi võtavad vastu kõik osavallavalitsused oma ruumides või e-posti teel. Taotluste vormid on olemas nii kohapeal kui ka leitavad Hiiumaa valla kodulehelt projektide all ja RTKi kodulehel - https://www.rtk.ee/…/toet…/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Hajaasustuse programmi taotlusi võetakse tänavu vastu 11. märtsist 13. maini 2019 allkirjastatuna paberil või digitaalselt osavallavalitsuses üle Hiiumaa:

Emmaste osavallas: Joosep Niit emko@emmaste.ee
Kõrgessaare osavallas: Üllar Laid yllar.laid@hiiumaa.ee
Käina osavallas: Veronika Kaevandes veronika.kaevandes@hiiumaa.ee
Pühalepa osavallas: Reet Nisumaa reet.nisumaa@hiiumaa.ee

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised