03.03.2019

Hääletamine Hiiumaal – Riigikogu valimised 2019

Valimispäeval 3. märtsil toimub hääletamine kell 9–20 ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus.

Valimispäeval 3. märtsil toimub hääletamine kell 9–20 ainult elukohajärgses valimisjaoskonnas ning kodus. NB: Pühalepa osavalla valijad saavad valimispäeval hääletada ainult Paladel.


Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija oma terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis. Selleks tuleb esitada oma elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile hiljemalt valimispäeval 3. märtsil kella 14ks kirjalik taotlus. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi, aadressi, sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9st kuni kella 14ni.


Hiiumaa jaoskonnakomisjonide kontaktandmed:
Jaoskond nr 1 – Rookopli tn 18, Kärdla, esimees Karin Kokla, 5411 0059
Jaoskond nr 2 – Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare alevik, esimees Leelo Sarapuu, 5411 0060;
Jaoskond nr 3 – Hiiu mnt 28, Käina alevik, esimees Maili Uibo, 5411 0061;
Jaoskond nr 4 – Palade kool, Palade küla; Lossi tee 1, Suuremõisa küla, esimees Katrin Paat, 5411 0062;
Jaoskond nr 5 – Vallamaja, Emmaste küla, esimees Aimi Pruul, 54110063.Hääletamissedeli saamiseks on valijal vaja esitada jaoskonnakomisjoni liikmele isikut tõendav dokument. Isikut tõendav dokument on riigiasutuse poolt välja antud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis. Selleks sobivad ID-kaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus, elamisloakaart. Isikut tõendava dokumendina ei saa valimistel kasutada nt ISIC pangakaarti vmt dokumente. Valijakaart on informatiivne ja seda hääletama minnes kaasa võtma ei pea.


Valimiste infot saab lisaks veebilehelt www.valimised.ee. Valimiste infotelefon on 631 6633. 


Oma elukohaga seotud andmeid saab kontrollida rahvastikuregistrist portaali eesti.ee kaudu ID-kaardi või mobiil-IDga sisse logides.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised