01.02.2019

Kas meie välispiir on kaitstud?

Euroopa Liidu rollist välispiiride kaitsmisel sai rändekriisi taustal üks tulisemaid aruteluteemasid terves Euroopas. Kuid milline on EL-i tegelik mõju meie piirikaitsele ning kuidas aitab riikideülene koostöö paremini kontrollida meie välispiire takistades illegaalsete immigrantide, kurjategijate ja terroristide sisenemist Euroopa Liidu territooriumile?

 

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juhi Keit Kasemetsa sõnul on illegaalset immigratsiooni avatud sisepiiridega Euroopas võimalik tõkestada vaid riikide koostööna. „Viimase Eurobaromeetri põhjal näeb 65% eestlastest immigratsiooni ühe suurima väljakutsena Euroopas. Samas kõigest 12% arvab, et see on probleemiks ka meil ning see seisukoht peegeldab ka reaalsust, sest märkimisväärne migratsioonisurve meie piiril puudub,“ ütles Kasemets.

 

Teisalt on Kasemetsa sõnul selge, et avatud piiride tingimustes mõjutab migratsioonisurve Euroopa lõunapiiril ka meid, mistõttu ongi üle-Euroopalise koostöö tähtis. „Immigratsioonilainele järgnenud koostöö on tõestanud Euroopa Liidu tõhusust oma välispiiri kontrollimisel. Eelmisel aastal ületas Euroopa piiri illegaalselt  vaid 150 tuhat inimest, mida on 92% vähem kui rändekriisi tipus neli aastat tagasi,“ ütles Kasemets, kelle sõnul on Euroopa  Komisjon teinud ettepaneku migratsiooni peatamiseks rände- ja piirihalduse rahastust pea kolm korda suurendada võrreldes  praeguse eelarveperioodiga. „Lisaks eelarve kasvatamisele  uuel eelarveperioodil on kavas parandada ka sisulist koostööd suurendades Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti võimekust ja mandaati ning tugevdades Euroopa Varjupaigaametit,“ lisas Kasemets.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised