19.01.2019

Läheneb mittetulundusliku tegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg

Ürituste korraldamiseks, tegevustoetuseks, kohaliku külaelu ja külade ühistegevuste arendamiseks on toetus kuni 1000 eurot ja taotluste esitamise tähtajaks 1. veebruar.

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetused on jagatud:
1) ürituste korraldamiseks – nii väikesed kui ka maakondlikud suurüritused;
2) tegevustoetuseks;
3) kohaliku külaelu ja külade ühistegevuse arendamiseks, sh külamajade ülalpidamiskulude katmiseks;
4) erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate investeeringuprojektide kaasfinantseerimiseks.

Investeeringuprojekti taotluse puhul on omafinantseering vähemalt 10% eelarvelisest kogumaksumusest. Omafinantseering on rahaline või rahaliselt mõõdetav.
Investeeringuprojektide kaasfinantseeringuks ja maakondlike suurürituste korraldamiseks on toetus alates 1000 eurost, taotlus esitatakse 1. oktoobriks, et sellega saaks arvestada valla eelarve koostamisel.

Hiiumaa valla mittetulundusliku tegevuse toetamise kord reguleerib Hiiumaa valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuse taotlemist, menetlemist, eraldamist ja kasutamise üle järelevalve teostamist.

Täidetud taotlus esitada tähtajaks Hiiumaa vallavalitsusele valitsus@hiiumaa.ee või osavallavalitsusele. Lisainfo ja taotlusvormid valla kodulehelt:

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised