19.01.2019

Vald lahendab helikopteri maandumisplatsi küsimust

 Kuva: Mardikas

Hiiumaa spordikeskuse detailplaneeringu koostamise protsessis on ilmnenud uued asjaolud seoses lähedal asuva Hiiumaa haigla helikopteriplatsiga. Vald peab läbirääkimisi, et leida lahendus, mis võimaldaks jätkuvalt kasutada kopteriplatsi haigla juures ja et ka protsess uue spordikeskuse rajamiseks saaks plaanipäraselt jätkuda. Vallavalitsus tegutseb, et tagada on kvaliteetse ja kiire haiglateenuse jätkumine ning sobiva lahenduse leidmine kopterilendude ohutuks teostamiseks.

Kui seni on Hiiumaa vallavalitsusel olnud info, et spordikeskuse rajamine helikopteriplatsi kasutamise jätkumist senisetel alustel ei sega, siis jaanuari algul Hiiumaa haigla, lennuameti, politsei- ja piirivalveameti lennusalga ning projekteerijate esindajatega toimunud kohtumisel esitasid lennusalk ja lennuamet uusi täiendavaid asjaolusid, mida varem pole vallavalitsusel teada olnud.

Sai teatavaks, et tõusev ja maanduv kopter avaldab õhusurvet määral, mis ei võimalda inimestel samal ajal lähikonnas viibida, seejuures ka spordikeskuse välialadel ja mänguplatsidel. Samuti ilmnes, et kui teenuse pakkumist võimaldatakse tulevikus lisaks PPA lennusalgale ka eraettevõtetel, oleks siiski vajalik lennuplatsi sertifitseerimine. Seega kuigi kopterilende on seni teinud ja saaks ka edaspidi samadel tingimustel teha lennusalk, siis teenusepakkuja vahetudes võib osutuda vajalikuks lennuplatsi sertifitseerimine. Sertifitseerimist jällegi takistaks lähedal asuv uus spordikeskus.

Volikogu võttis oma 20. detsembri istungil vastu otsuse tulevase spordikeskuse ehk Põllu tänav 27 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja avaliku väljapaneku korraldamiseks. Vallavalitsus tegeleb kopteriplatsi küsimuse kõiki osapooli rahuldava lahenduse leidmisega ajaraamis, et lahendus oleks selge planeeringu avaliku arutelu ajaks veebruari lõpus. Põllu tänava äärse maa-ala detailplaneeringu avalik arutelu toimub 26. veebruaril kell 16 vallamajas Kärdlas. Seni on kõigil võimalik planeeringulahendusega tutvuda nii valla kodulehel kui vallamajas Kärdlas ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised