15.01.2019

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Vald: Helikopteri maandumisplatsi peab saama kasutada

Hiiumaa vallavolikogu liige Inge Talts, kes töötab Hiiumaa haiglas kirurgina, juhtis volikogu istungil tähelepanu asjaolule, et kui uus spordihoone kerkib Põllu tänava äärde, välistab 16 meetri kõrgune hoone oma planeeritavas asukohas haigla kopteriväljakule planeeritavad ohutud stardi- ja maandumisprotseduurid lõunasuunalt. Möödunud nädalal kohtusid valla esindajad nõupidamisel Hiiumaa haigla, lennuameti ja lennusalga esindajatega. Kohtumisel arutati erinevaid variante, kuidas haigla kopteriväljak ja planeeritav spordikompleks teineteise suhtes paikneda võiksid. Vallavanem Reili Ranna sõnul on lennusalk tõepoolest spordikeskuse rajamise detailplaneeringu koostamise protsessis esitanud uusi täiendavaid tingimusi, millele varasemalt tähelepanu pole juhitud. “Valla selge seisukoht on, et haigla kopteriplats peab olema jätkuvalt kasutatav,” ütles Rand. Vald peab praegu läbirääkimisi lahenduse leidmiseks, et enam kui kaks aastat kestnud protsess uue spordikeskuse rajamiseks saaks samuti plaanipäraselt jätkuda.

 

Kärdla suunal jäi aastaga ära 44 lennureisi

Ilmastikuolude tõttu jäi eelmisel aastal ära 48 lennureisi, neist 44 Kärdla liinil ja 4 Kuressaare liinil, jäänud on veel 17 päeva ja siis peaks olukord paranema. Jaanuari lõpust hakkab tööle lähenemissüsteem GNSS, mis võimaldab lennukitel maanduda kuni 300 jala (u 90 meetri) kõrgusel asuva ja nähtavust segava pilvituse puhul. Senine piir oli 500 jalga ehk u 150 meetrit, kui lennuk Kärdla lennuväljal enam maanduda ei saanud. Hiiumaa ühistranspordispetsialist Piret Sedrik ütles, et tema viimaste järelpärimiste kohaselt on vastav võimekus juba loodud. Ka novembrikuus tehtud testlennud olid edukad. Vormistamisel on veel viimased n-ö paberid. Sedrik lisas, et ka vedaja ehk Transaviabaltika on kinnitanud, et nende lennukitel on GNSSi kasutamise võimekus olemas.

 

Kunstlumest suusarada ootab sõitma

Eelmisel nädalal sai valmis Hiiumaa esimene kunstlumest suusarada, veidi kollaka lumega küll, kuid see-eest valgustatud. Lumekahur töötas kokku 40 tundi ja tootis lund hunnikusse, eelmisel nädalal, kui seda sai kokku piisav hulk, lükkas traktor lume laiali ja rajad sõideti sisse. Rada asub Linnapargis Kärdla laululava vastas oleval muruplatsil ja on 130 meetrit pikk. Raja paksus on minimaalselt 30 sentimeetrit, et rajapõhi sulailmale vastu peaks ning laius üle 3 meetri. Ruumi on nii klassikalise tehnikaga kui vabastiilis sõitja jaoks. Suusarada on valgustatud ja valgustus töötab sama kaua, kui üldine linna tänavavalgustus, mis põleb igal ööl kella üheni ja süttib hommikuti kell viis. Mis on palju kõneainet tekitanud lume kollaka värvuse põhjuseks, sellest pikemalt Hiiu Lehes.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised