30.11.2018

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Sellest talvest tehakse rohkem libedusetõrjet

Esimest talve on Hiiumaal ka kolmanda hooldustaseme teid ning teise seisunditaseme teid on senisest rohkem. Siiski sõltub liiklusohutus suuresti n-ö tihendist, mis on rooli ja istme vahel, tõdeb maanteeameti Lääne regiooni hooldusvaldkonna juht Hannes Vaidla. Hiiumaal pole kunagi olnud kõrgeima ehk kolmanda seisundi taseme (ST 3) teid. Nüüd on talvine tase 3 kokku umbes 5 kilomeetril Kärdla ümbruse teedel. Ka tase 2 hooldusklassi lisandus mitu teelõiku. Vaidla ütles, et natuke teeb teda isegi murelikuks selle, iseenesest positiivse sõnumi väljasaatmine, et talihoolet tehakse rohkem. “See võib tekitada olukorra, kus juhid arvavad, et teed on kogu aeg korras, aga libedus tekkib ju ikka ja lund ette ära ei lükka – enne peab maha tulema, siis saab lükata.”


Ettevõtjad ei ole rahul talvise sõiduplaaniga

Teisipäeval pakkus vallavanem Rannapaargus ettevõtjatele tavapärast hommikukohvi. Kõige suurema arutelu tekitas talvine parvlaevaühendus, mis jätab Hiiumaa liinile jälle vaid viis põhireisi. Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist Piret Sedrik tutvustas ettevõtjaile OÜ TS Laevad saadetud, veel mitteametlikku parvlaevade talvist sõiduplaani. Esialgne talvine sõiduplaan ei erine mullusest ehk parvlaevade nn ühe otsa sõiduaeg pikeneb kahele tunnile ja Heltermaa-Rohuküla liinile jääb vaid viis põhireisi. “Me alles rääkisime kuuest põhireisist päevas ja samas kirjutame praegu alla graafikule, kus meil juba kärbitakse, sellist graafikut kinnitada ei tohi, see on absoluutselt ettevõtjavaenulik,” ütles ASi Eesti Keskkonnateenused Hiiumaa piirkonnajuht Aivo Kriiska. Ta väitis, et praegu n-ö laual olev sõiduplaan pärsib Hiiumaa majandust.

 

Tervisekeskusest loodetakse abi perearstide põuale

Vabariigi valitsus kinnitas eilsel istungil teiste seas ka Kärdla tervisekeskuse projekti rahastuse. Hiiumaa haigla nõukogu esimees Agris Peedu loodab tervisekeskusest lahendust ka uute perearstide põuale. “Ehk uus töökeskkond ja parem suhestumine eriarstiabiga annab tõuke ka noorte perearstide tööletulekule Hiiumaale,” avaldas ta lootust. Ka Hiiumaa vallavanem Reili Rand ütles, et uus tervisekeskus loob perearstitööks kaasaegsema keskkonna. Samas nimetas ta mitu lisameedet, millega arste saarele saada. Tuge oodatakse riigilt, aga ka vald on välja töötamas stipendiumite maksmise korda noorte spetsialistide saarele tööle asumise toetamiseks: “Muuhulgas oleme mõelnud ka perearstidele ja -õdedele.” Pooled saare kuuest perearstist on juba praegu pensionieas ja kolm nooremat jõuavad sellesse ikka lähiajal.

 

Saarele kerkib veel üks päikesejaam

Hiiumaale tuleb veel vähemalt üks päikesejaam. Lisaks sel suvel tööle hakanud Kärdla tööstusalal asuvale ASi Footon Volt 1,1 megavatisele päikeseelektrijaamale valmib üks jaam Käinas, teist kavandatakse Kärdlasse. Pinna 0,2megavatine päikeseelektrijaam kerkib Käina kalmistu lähistel asuvale Pauli kinnistule. Jaama projekteeris OÜ Helioest, ehitas OÜ Krelux. Ettevõtte juhatuse liige Marko Luks ütles, et mida lääne pool, seda rohkem päikest. Just sellepärast otsisid nad Hiiumaal oma jaamale pikka aega sobivat maatükki. Jaama ehitustööd saavad valmis paari nädala pärast, piirdeaed valmib pisut hiljem. Kaareplatsi 0,2megavatise võimsusega päikeseelektrijaama ehitaja aga ehituse algusega ei kiirusta.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised