19.10.2018

Valla- ja ministeeriumi ametnikel on võimu hea seadus ära nullida

Juulikuust alates ei ilmu Hiiu Lehe veergudel enam sünnipäevalaste ja juubilaride nimekirju, sest ametnikud tõlgendavad seadusi bürokraatlikult. Hiiu Leht on paar aastakümmet, ilmuma hakkamisest alates avaldanud juubilaride ja eakate sünnipäevalaste nime kirju. Tänavu 20. juunil aga saatis värskelt koolitatud valla andmekaitsespetsialist Kairi Arunurm toimetusele teate, et järgmisest, 2019. aastast ei väljasta vallavalitsus toimetusele juubilaride nimesid. Arunurm viitas andmekaitse reeglitele, mis enam ei lubavat rahvastikuregistrist juubilaride andmeid võtta. Veel ühe põhjendusena tõi ta, et tegemist ei ole valla avaliku ülesande täitmise käigus ettenähtud kohustusega. Kaheksa päeva hiljem tuli talt uus kiri, et andmete edastamine lõpetatakse päevapealt. 8. oktoobril aga teatas Arunurm äkki, et juubilaride nimed toimetus edaspidi saab, ainult raha eest ja üks nimi maksab 5 eurot.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised