02.10.2018

Tegevust alustas arsti videokonsultatsiooni platvorm Minudoc.ee

 Foto: Minudoc.ee

Täna avati Eestis uus telemeditsiini portaal Minudoc.ee, mis vahendab arstide konsultatsioone läbi videopildi. Tegemist on meditsiinivaldkonna uuendusliku kaugteenusega, mis võimaldab patsiendil distantsilt saada kvalifitseeritud arstilt isikustatud nõu. Uue teenuse eesmärk on aidata kaasa tervishoiusüsteemi inimkesksemaks muutmisele. Lisaväärtusena pakub Minudoc.ee arstiaegu ka õhtuti ja nädalavahetuseti.

Juba 2014. aastal Sotsiaalministeeriumi ja Praxise poolt läbi viidud uuringust “Telemeditsiini laialdasem rakendamine Eestis” tuli välja, et turul on suur vajadus telemeditsiini teenuste järgi. Uuring tõi välja, et Eesti ravisüsteem vajab inimkesksemat tervishoiusüsteemi, mis tagaks omakorda kogu süsteemi jätkusuutlikkuse nii kvaliteedi, kättesaadavuse kui ka efektiivsuse seisukohalt. Varasemates teadusuuringutes on toodud ka välja, et ühiskond liigub üha enam kaugteenuse osutamise suunas ning nii järjest arenev tehnoloogia, digitaalsus kui ka inimeste üleüldine valmisolek soosivad uute efektiivsemate lahenduste turule tulekut, seda ka meditsiinis.

Minudoc.ee turule toonud Sentab Estonia OÜ tegevjuhi Tarmo Pihli sõnul on uue teenuse eesmärk võimaldada inimestel saada kiiret ja kvaliteetset arstiabi just sellel ajal, mil see neile endile kõige paremini sobib: “Minudoc.ee tugevuseks on kahtlemata paindlikkus. Inimene saab nö minna arsti vastuvõtule täpselt seal, kus ta parasjagu on ja ta ei pea väiksemate murede lahendamiseks kulutama aega mitme erineva koha vahel sõitmisele. Samuti võtsime eesmärgiks arstiabi kättesaadavuse parandamise. On üldtuntud teadmine, et paljudel juhtudel vajavad inimesed arsti konsultatsioone töövälistel aegadel ja nädalavahetuseti. Seetõttu on EMO arstid tihtipeale ülekoormatud probleemidega, mida saaks lahendada perearst läbi videokonsultatsiooni,” lausus Pihl.

Veel ühe uuendusena olemasolevate tervishoiu kaugteenuste lahenduste kõrval toob Pihl esile, et läbi Minudoc.ee on patsiendil võimalik saada isikustatud konsultatsiooni. “Alustades videokõnet, annab patsient nõusoleku arstile tutvuda ka tema digilooga, mistõttu saab arst aidata patsienti paremini lähtuvalt tema varasemast haigusloost ning vajadusel kirjutada välja ka digiretsepti või saatekirja eriarstile,” selgitas Pihl.

Minudoc.ee telemeditsiini teenus võimaldab kiiresti lahendada inimeste muresid ja aidata neid lahenduseni ka sellistel juhtudel, mil tavameditsiin kättesaadav ei ole. Näiteks on telekonsultatsioon heaks alternatiiviks neile, kes elavad suurtest keskustest väljaspool ja kus arstiabi kättesaadavusega on muresid. Seejuures on Minudoc.ee portaali eesmärk võimaldada inimesele arstiaja saamist ka samaks päevaks. Lisaks saab inimene ise valida, millise arstiga ta suhtlema asub. Heaks lahenduseks on Minudoc.ee ka Eestis elavatele välismaalastele, kuna arsti konsultatsioone pakutakse lisaks eesti ja vene keelele ka inglise, soome, hispaania ja prantsuse keeles. Portaalist saavad kiiret ja kvaliteetset arstiabi ka Eesti ravikindlustuseta inimesed.

Terviseagentuur OÜ tegevjuhi ja perearst dr Madis Tiiki sõnul on maailmas virtuaalsed kliinikud väga levinud kanaliks, millega tõstetakse meditsiinisüsteemi kuluefektiivsust ja tagatakse arstiabi parem kättesaadavus: „Tänu Minudoc.ee-le ei sõltu arstiabi enam asukohast. Näiteks perearstide töö on pikaajalises plaanis paljuski profülaktiline, mitte koguaeg kiireloomuliste probleemide lahendamine, mistõttu saab suurt osa visiitidest ka virtuaalselt lahendada. Läbi virtuaalse visiidi säilib sama kvaliteetne arstiabi, kuna arst pakub ikka samaväärset konsultatsiooni ning saab ligi samadele dokumentidele, lihtsalt suhtluskanal on virtuaalne. Patsiendi jaoks luuakse sellega lisaväärtus, kus ta ei pea kvaliteetse arstiabi saamiseks viibima enam arstiga samas ruumis, linnas ega riigis. Kui Eesti kontekstis on tegu uue lähenemisega, siis mujal maailmas on virtuaalne visiit väga levinud ning osades kliinikutes ulatub videokonsultatsioonide osakaal kordusvisiitidest isegi 60%-ni. Seega on tegu teenusega, mis on mujal maailmas järele proovitud ja mille kvaliteet ja kuluefektiivsus on tõestatud. Virtuaalne kliinik loob palju uusi võimalusi ka arstidele oma töö optimeerimiseks. Läbi virtuaalse visiidi saab arst optimeerida nii oma töö aega, töö kohta kui ka töö koormust erinevate piirkondade vahel.“

Läbi Minudoc.ee platvormi on arst igaühele kättesaadav 7 päeva nädalas ning kuni kella 22.00ni õhtul. Hetkel saab Minudoc keskkonnas broneerida konsultatsiooni aegu perearstide, pereõdede, psühholoogide, füsioterapeutide ja toitumisnõustajate juurde. Tänaseks on platvormiga liitunud kokku 25 tervishoiutöötajat, kuid teenusepakkujate arv on järjest kasvav ning lähiajal on lisandumas veel mitmed teisedki eriarstid ja koostööpartnerid. “Oleme avatud koostöö läbirääkimisteks kõigi arstidega, kes soovivad pakkuda patsientidele uuenduslikku ja mugavat võimalust kiireks arstiabiks distantsilt”, julgustab Pihl võtma arstidel Minudoc.ee-ga ühendust.

Uuenduslikus telemeditsiini keskkonnas osutavad arsti e-konsultatsiooni teenust vastavat tegevusluba omavad kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Minudoc keskkonda haldab ja arendab idufirma Sentab Estonia OÜ.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised