11.09.2018

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Maailmapanga eksperdid käisid Hiiumaa haigla rahastust uurimas

Haigekassa esindus koos kolme maailmapanga eksperdiga külastas neljapäeval Hiiumaa haiglat. Haigekassa kommunikatsioonispetsialist Kaidi Kasenõmm ütles, et Maailmapangaga tehakse koostööd ja sealsed eksperdid nõustavad haigekassat, kuidas rahastusmudeleid paremini kasutada ja erinevaid mudeleid hinnata. “Kuna Hiiumaa on mõnevõrra erandlik koht ja Hiiumaa haiglat rahastame mõnevõrra teistmoodi kui teisi haiglaid, oli see nendele huvipakkuv koht, kuhu nad tahtsid minna ka kohapeale uurima, kuidas see asi täpselt käib,” rääkis Kasenõmm. Maailmapank annab haigekassale nõu, kuidas rahastada saare haiglat parimal moel ja kuidas neid tulemusi mõõta. Eesmärgiks, et hiidlastele oleks vajalik ravi alati kättesaadav ja kvaliteetne. Uut, eelarvepõhist rahastusmudelit rakendatakse Hiiumaa haiglas alates tänavu aprillist.Arengukava projekti saab teha muudatusettepanekuid

Reedel läks Hiiumaa valla veebilehele vald.hiiumaa.ee üles Hiiumaa valla esimese arengukava projekt, eilsest on see paberkandjal tutvumiseks ka saare kõigis vallamajades.. KOKSi § 372 näeb ette, et valla- või linnavalitsus avalikustab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu valla või linna veebilehel vähemalt kaheks nädalaks. Kõigis osavaldades tutvustatakse arengukava projekti ka selle ja järgmise nädala avalikel koosolekutel, kus ühtlasi kogutakse tagasisidet. Ettepanekuid arengukava projekti saab teha ka osavallakogude septembrikuu koosolekutel. Samuti saata 19. septembrini ettepanekuid meili teel või tuua paberkandjal kõigisse vallamajadesse. 20. septembri volikogu istungil on arengukava esimene lugemine. Kes selleks ajaks oma ettepanekut teha ei jõudnud, võiks üles otsida oma voliniku ja edastada ettepaneku talle, sest volikogu liikmed saavad muudatusettepanekuid teha veel kahe nädala jooksul, 4. oktoobrini.Kärdla reovee kohtpuhastid peavad kaduma

Suurem osa Kärdla reoveest kogutakse kokku ühiskanalisatsiooni kaudu, aga endiselt leidub majapidamisi, mis pole liitunud ühiskanalisatsiooniga ega telli ka nn solgiautot. Keskkonnaameti pressiesindaja Sille Aderi sõnul on vastavalt veeseadusele reoveekogumisalal reostuskoormusega 2000 ie (inimekvivalent) või rohkem ehk ka Kärdla linnas, kohtpuhastite kasutamine keelatud. “Loomulikult on keelatud reovee juhtimine kraavidesse, reovesi tuleb suunata ühiskanalisatsiooni,” lisas Ader. Keskkonnaagentuuri eelmise aasta andmete põhjal kogutakse Kärdla reoveekogumisalalt ühiskanalisatsiooni kaudu 77 protsenti kogu tekkivast reoveest, 23 protsenti reoveest aga kogutakse individuaalsete kogumismahutite abil. Keskkonnaministeerium saatis juulis kooskõlastusringile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu, mis muudab reovett nõuetekohaselt mittekäitlevate majapidamiste liitumise ühiskanalisatsiooniga kohustuslikuks.Bussireisijate arv jätkas kasvu

Võrreldes aasta varasemaga oli tänavu augustis, mil maakonnaliinidel teist kuud kehtis tasuta sõiduõigus, reisijaid 25 protsenti enam. Arvud vastavalt 5484 reisijat mullu augustis ja tänavu samal kuul 6832 ehk 1348 reisijat enam. Sõitjate arv aasta varasemaga võrreldes kasvas ka juulis 20 protsendi võrra. “Selgelt on näha, et tasuta ühistransport on kasvatanud reisijate arvu,” ütles maakonnaliine teenindava AS Hansa Liinid piirkonnajuhataja Martin Kagadze. “Vähemalt Hiiumaa ühistranspordile on see muudatus kindlasti kasulikult mõjunud,” lisas ta. Kagadze avaldas lootust, et see loob ka head eeldused liinivõrgu korrastamiseks ja riigipoolseteks lisakilomeetriteks Hiiumaa maakonnaliinidel, kuna selle eelduseks on reisijate arvu kasv.

Rohkem uudiseid www.hiiuleht.ee

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised