08.09.2018

Kärdla põhikool saab uue hoone

HL: Eilsel istungil kinnitas vabariigi valitsus põhikooli õppehoonete teise
investeeringute kava, millest kuni 3,4 miljoni euroga toetatakse ka Kärdla
põhikooli uue õppehoone ehitust. Eelnõu seletuskirjast selgub, et Kärdla
põhikooli hoone kaasajastamise projekt läbis tiheda konkursisõela –
toetusetaotlusi laekus üle Eesti 28, millest hindamisele läks 26 ja
positiivse rahastusotsuse sai vaid 12. Kokku küsiti üle 66 miljoni euro,
jagada oli 37 miljonit, millele valikukomisjon lisas 8 miljonit eurot ehk
toetuste lõplik kogusumma on 45 miljonit eurot. 42aastase Kärdla põhikooli
hoone lammutamiseks ja uue ehitamiseks saab vald küsida maksimaalselt 3,4
miljonit eurot toetust, projekti kogumaksumuseks on 4 miljonit eurot.
Valla omapanus uue hoone ehitusel on 600 000 eurot.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised