13.04.2018

Valitsus otsustas laiendada Hiiumaal asuvat Pihla-Kaibaldi kaitseala

 Foto: Pääro Metsand/Hiiumaa Fotoprojekt

BNS:  Valitsus otsustas muuta Hiiumaal asuva Pihla-Kaibaldi looduskaitseala kaitse-eesmärke ja piire, et ka rohelise hiidkupra seni kaitsmata kasvukohad saaksid kaitse alla.

Pihla-Kaibaldil kaitstakse metsastunud luidetevahelised niiskeid nõgusid, rabasid, siirde- ja õõtsiksoid, vanu loodusmetsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi ning siirdesoo- ja rabametsi, teatas valitsuse pressiesindaja neljapäeval BNS-ile. Kaitsealused liigid on kaljukotkas, roheline hiidkupar ja soohiilakas.

Võrreldes kehtinud kaitse-eeskirjaga lubatakse seni keelatud kalapüüki. Leevendatakse jahipidamise keeldu Pihlasoo ja Kaibaldi sihtkaitsevööndis, lubatakse kaitseala valitseja nõusolekul jahipidamist, kui see on vajalik kaitse eesmärgi saavutamiseks või ulukite levitatava taudi tõkestamiseks. Sihtkaitsevööndis lubatakse maaparandussüsteemide eesvoolude hoiutöid. Täpsustatakse piiranguvööndis lubatud majandustegevust metsa raie osas, kuusikutes lubatakse lageraiet langi pindalaga kuni üks hektar. Keelatakse piiranguvööndis uue maaparandussüsteemi rajamine, mis seni oli kaitseala valitseja nõusolekul lubatud.

Pihla-Kaibaldi looduskaitseala pindala on 3816,6 hektarit. Kokku suureneb kaitseala pindala 39,6 hektari võrra. Kaitsealaga liidetakse 42,1 hektarit, millest 1,2 hektarit on eramaa, 38,4 hektarit riigimaa ja 2,5 hektarit reformimata maa.

Kaitseala paikneb Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kanapeeksi, Koidma, Leigri, Metsaküla, Määvli, Prählamäe ja Tubala külas.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised