20.02.2018

Metsade teema kütab kirgi

 Foto: Pääro Metsand/Hiiumaa Fotoprojekt

On neid, kes leiavad, et metsaraie Hiiumaal on liiga intensiivne kui ka neid, kelle meelest on see igati normaalne ja ainuõige viis metsa majandamiseks.

Sotsiaalmeediast võib pea iga päev leida mõne Hiiumaa metsade teemalise emotsionaalse vaidluse. Hiiumaa metsaseltsi juhatuse esimees Aira Toss leiab, et on arusaadav, miks metsateema kirgi kütab. “Mets on eestlaste jaoks oluline paik ja selle käekäik läheb inimestele korda. Teema juures, mis emotsionaalselt oluline, kaob tihti pragmaatiline kaine meel ära,” lisas Toss.
Tema sõnul paistab ringi sõites raiete maht tõesti suurenenud olevat. “Üldjuhul näeb inimene lageraielanki ja rohkem ta väga ei vaata. Tasuks aga siiski vaadata ka langi kõrvale, et kui vana mets seal kasvab ja kas on juba uuenenud noor mets kõrval või mitte,” selgitas Toss. Riigimetsa majandamise keskuse (RMK)

Hiiumaa metsaülem Lembit Lühi ütles, et RMK raiemahud pole tegelikult märgatavalt suurenenud. Nii on RMK-l sel aastal kavas Hiiumaal raiuda 92 000 tm metsa, millest 12 000 tm on planeeritud harvendusraiest ja 80 000 tm lageraidest. Võrdluseks tõi ta, et mullu raius RMK Hiiumaal 771 hektarit metsa, kogus 90 290 tm puitu, üleeelmisel aastal 726 hektarit ja puidukogus oli 99 017 tm. Lühi sõnul on RMK-l tavaks raiuda planeeritud raielangid ühes piirkonnas korraga, mistõttu võib tunduda, et käsil on eriti suured raied.

Kui võtta ette 2010. aasta 27. aprilli Hiiu Leht, siis seal ütleb Lühi, et 2009. aastal oli arvestuslik raielank 208 hektarit ja 56 000 tihumeetrit. Tegelikud numbrid näitavad niisiis midagi muud – arvestuslank on seitsme aastaga (2009–2016) kasvanud 3,5 korda, raiutud tihumeetrite hulk 1,8 korda.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised