13.02.2018

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Päästjatel jõudu juurde vaja

Hukkunute arvu vähendamiseks vajab päästeamet omavalitsuste abi – niisugune oli sõnum, mille edastas Hiiumaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma Lääne päästekeskuse korraldatud koostöökohtumisel Hiiumaa valla esindajatega. Aasma sõnul teeb päästeamet Eestis tohutult tööd, et tulekahjus hukkunuid oleks vähem, piiriks on seatud 12 kaotatud elu aastas. Kohaliku omavalitsuse esindajatega käiaksegi kohtumas seepärast, et meetmetest, mida päästeteenistus rakendada saab, enam ei aita. “On vaja jõudu juurde, sest kui inimeste sotsiaalne olukord ja olud kodudes ei parane, jäävadki õnnetused juhtuma,” nentis Aasma. “Me peame rohkem märkama inimesi, kes abi vajavad,” oli Aasma soovitus. “Kui kutsud korstnapühkija, võiksid ju naabrilt küsida, et kas sa tahad ka korstnat pühkida,” tõi ta näite.


Kasside murele otsitakse lahendust

Toimetuse poole pöördus murelik pensionär Maimu, kes aastaid toitnud Suuresadama ümbruse kodutuid kasse ja ärakolimise tõttu seda enam teha ei saa. “Sadama juures on alati palju hulkuvaid kasse olnud, kes kalameestelt süüa saanud, ühel hetkel enam kalamehi nii palju polnud ja kassid jäid nälga,” rääkis Maimu, miks hakkas võõraid kasse toitma. Maimul kulus kuus kasside toitmiseks 170 eurot, oma söögile 130 eurot. “Mul polnud südant neid nälga jätta,” ütles Maimu. “Täna saan neid veel viimast korda sööta, sest annan oma vana kodu võtmed üle. Peale seda mul siia enam asja pole,” ohkas Maimu. Pühalepa osavallavanem Liili Eller on probleemiga kursis: “Oleme selle murega tegelenud juba aasta algusest.” Osavallavanema sõnul oli tal alles hiljuti kohtumine loomakaitsja Kadri Tapersoniga: “Pidasime läbirääkimisi ja arutasime järgmisi käike.” Eller avaldas lootust, et leiavad probleemile lahenduse lähinädalatel. “Soovime leida kedagi, kes Hiiumaal kodutute loomadega tegelemise enda õlule võtaks, sest maakonnas on aastaid sellega probleeme olnud,” ütles Eller.


Kõik neli hunti kütitud

Hiiumaa jahimehed realiseerisid nädalavahetusel kaks viimast hundijahiluba tänavusest neljast. Laupäeval lasti Jausas kolme-neljaaastane isane hunt ja pühapäeval Prassil viieaastane isane hunt. Emmaste jahtkonna jahimees Paavo Pruul ütles, et hundid olid Prassi metsas murdnud põdramullika ja -vasika ning pidasid pidusöömaaega. Samast üks hunt ka tabati, teine lasti minema, kuna rohkem lube polnud. Lasud hirmutasid samal ajal liikvele veel kaks hunti, keda metsatöölised lähedal nägid Harju külas. Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu ütles eile, et on kokku panemas taotlust, et lube juurde saada. “Numbrit me taotlusesse ei pane – hea on, kui antakse,” ütles Sarapuu. Mujal Eestis lõppeb hundijaht veebruariga, aga saartel tohib küttida märtsi lõpuni. Tänavu on saartel ka lund, mis üldse võimaldab hunte tabada.


 

Hiiu talituse arengud alles selguvad

Maakondlike talituste ülesannete ja tulevase tegevuskoha üle käib arutelu. Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna (REHO) Hiiu talitust juhib 14aastase Pühalepa vallavanema staažiga Ants Orav. Talituses töötavad veel ruumilise planeerimise peaspetsialist Urve Pill ja arhivaar Heidi Kõmmus. Orav selgitas, et talitusel on kolm põhirolli: regionaalvaldkonna rakendusfunktsioonid, suhtlus teiste riigiasutustega ja suhtlus kohalike omavalitsustega. Need jaotuvad omakorda ülesanneteks: planeeringualased, arengualased, õiguslik nõustamine, riigiasutuste teeninduskeskkond ja omandireform. Käimas on arutelud teenuskeskuste mudelite üle. Võimalikud valikud on infopunkt, ühine teenuskeskus või valdkondlik teenuskeskus. Laual on ka küsimus, kuhu tuleb riigimaja Hiiumaal ja siin on valida kolme variandi vahel: kõik jääb nii nagu on, praegu kohtumajas asuvad riigiasutused tuuakse maavalitsuse majja või ehitatakse Pargi tn 2 uus riigimaja.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised