10.01.2018

Tänavune elanikkonnakaitse konverents keskendus innovaatilistele lahendustele

 9. jaanuaril Pärnus toimunud elanikkonnakaitse konverents keskendus seekord innovaatilistele tehnoloogilistele lahendustele.

 

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja ning konverentsi ühe eestvedaja Viktor Saaremetsa sõnul on põhjuseid, miks rääkida tehnoloogilistest lahendustest palju. „Tänapäeval on väga palju uut ja kasulikku tehnoloogiat juba meie igapäevases kasutuses, näiteks nutiseadmed ning erinevad aplikatsioonid, mis aitavad meil ohuolukordadega hakkama saada või infot hankida. Uut tehnoloogiat tuleb igapäevaselt juurde ning täna ei pea sõitma enam 300 kilomeetrit, et teada saada kui vanaemal kodus ahjukütmise järel vingugaasi tase liiga kõrgeks läinud, või suvilas uputab“ rääkis Saaremets ning lisas, et pidevalt muutuvas maailmas on oluline hoida ennast kursis tehnoloogia arengutega. Eraldi arutatakse ka teemadel, kus eluohtliku töö võtab inimestelt üle robot.

 

„Samas peame olema ka teadlikud nendest riskidest ja ohtudest, mis meid järjest tehnika kesksemas maailmas ähvardavad. Kas või mil määral ohustavad päikesetormid meie tehnikavahendeid ning millised on alternatiivid meie elu juhtiva elektrienergia saamiseks. Samuti arutleme, kas võrku ühendatud tehnoloogia võib üha areneva tehisintellekti abiga ühel hetkel inimestele selja keerata ja meie aitamise asemel meile hoopis kahju teha,“ kirjeldas Viktor Saaremets konverentsil kõne alla tulevaid teemasid ja lisas, et tehnoloogia on loodud inimese abistamiseks ning me sõltume selle hüvedest üha rohkem. „Et see nii ka jääks, peame olema teadlikud selle võimalustest ja ka piiridest,“ märkis Saaremets.

 

Konverentsile paneb punkti ettekanne, mis räägib sellest, kuidas nii turvalises riigis nagu seda on Eesti, panna inimesed ise huvi tundma oma turvalisuse suhtes. „Väga mitmed ametkonnad teevad palju selleks, et näiteks hädaolukordade puhul oleks inimestele tagatud vajalik abi ja ajakohane info. Selge on aga see, et mida suurem on hädaolukord, seda kauem peavad inimesed ise olema valmis hakkama saama, mitte vastupidi nagu tavapäraselt arvatakse,“ tuletas ennetusbüroo juhataja meelde elanikkonnakaitse põhitõde ning lisas, et peame meeles pidama sedagi, et iga rahulik päev on samm lähemale järgmisele suurele õnnetusele.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised