12.12.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Ühe hiidlase missioonipreemia teisele

Tänavuse Aadu Luukase missioonipreemia pälvis Vaino Väljas – otsekui ühe hiidlase hinnanguna teise hiidlase elutööle. Väljas ütles preemia vastuvõtmise järel, et on üllatunud, kuna lõpetas osavõtu poliitilisest elust juba 1992. aastal. “Kuidas, milleks ja mille eest?” küsis Väljas Postimehele antud intervjuus ja meenutas: “Kui me olime Aadu Luukasega koos, siis ta ütles – pole viga, meie saame üksteisest väga hästi aru.” Sarnaseid jooni on ka kahe hiidlase eluloos, kuigi Luukas sündis kaheksa aastat hiljem kui Väljas. Mõlemad kaotasid varakult oma vanemad, Väljas haigusele, Luukas sõjale.

 

Laanejõe loorberitele puhkama ei jää

Pühapäeval pälvis Hiiumaa mudeliklubi eestvedaja Andres Laanejõe aasta vabatahtliku aumärgi. Laanejõe on juba aastaid sütitanud noortes huvi tehnikahariduse vastu, Hiiu Lehele lubas ta, et toimetab edasi ja loorberitele puhkama ei jää. Hiiumaa mudeliklubis tegeleb ta kõigega, alustades toetuste ja vahendite leidmisest õpilaste juhendamiseni. Laanejõe korraldab kohalikke võistlusi ning tema eestvedamisel on käidud ühiselt võistlemas isegi välisriikides. Tema käe alt on sirgunud väga edukaid insenere ning ta panustab jätkuvalt sellesse, et Hiiumaa lapsed saaks tehnikateaduste pisiku. Laanejõe sõnul on tal tunnustuse üle väga hea meel. “Tore, et märgatakse ja tunnustatakse ka neid tegijaid, kes juba aastakümneid toimetanud ja olemas olnud,” ütles ta. Laanejõe esitasid tunnustamiseks tema enda õpilased. “Andres ei ole meile nagu õpetaja, pigem sõber-pereliige,” rääkis Johanna Aaslepp, kes käib raketimudelismi ringis. Tema sõnul on Laanejõe kõige ägedam ringijuht, keda ta üldse teab.

 

Valitsus andis loa sihtasutuste ühinemiseks

Luba sihtasutuste ühinemiseks on nüüd käes nii volikogu kui valitsuse poolelt, aga võinuks ka minna teisiti. Neljapäevasel istungil andis vabariigi valitsus Hiiu maavanemale loa riigi sihtasutuse Tuuru ühinemiseks sihtasutusega Hiiumaa Arenduskeskus. Muudatuse tulemusena hakkab arenduskeskuse ülesandeid täitma kohalikule omavalitsusele kuuluv SA Hiiumaa Arenduskeskus. Hiiumaa oli üks viimaseid maakondi, kus see muudatus ära tehti. Leht uuris MKMi majandusarengu osakonna juhatajalt Kaupo Reedelt, mis saanuks siis, kui kaht asutust poleks liidetud. Reede hinnangul oleks peale SA Tuuru n-ö põhjalaskmist uue sihtasutuse loomine uute inimestega pikk ja keeruline protsess ning päris tõenäoline olnuks, et Hiiumaa arengut hakataks juhtima näiteks Läänemaalt. Sama kinnitas rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja Väino Tõemets viidates riigihalduse ministri 16. juuni kirjale.

 

Kodusaare kampaaniakulud kattis suures osas Leigri

Kohaliku omavalitsuse valimiskampaania kuluaruannetest selgub, et valimisliit Kodusaar kulutas kampaaniaks 4836 eurot ja sai Hiiumaa vallavolikogus seitse kohta. Ühe koha hinnaks seega 691 eurot. Summa saadi kokku seitsme annetusega ja suurema osa kampaaniakuludest maksis üks valimisliidu liige. Pühalepa valla Palade ja Suuremõisa põhikooli direktor Antti Leigri tegi neli annetust kogusummas 3177 eurot. Valimisliit Ühine Hiiumaa kulutas valimiskampaaniaks 5910 eurot ja sai volikogus kuus kohta. Ühe volikogu koha hinnaks 985 eurot. Annetuse tegijaid oli 27, annetusi 34, summad ulatusid 50 kuni 350 euroni. Suurima summa, 1200 eurot annetas Mainori kõrgkooli õppejõud Toomas Saal.

 

Kunila kutsus kirikut toetama

Nagu igal aastal, korraldas Hiiumaa sõber Enn Kunila ka sel aastal Kärdla muusikakoolis saalitäiele hiidlastele jõulukontserdi. Erinevalt varasematest aastatest oli tal seekord hiidlastele ka üks jõulusoov. Kunila nimetas Hiiumaa valla ja Hiiumaa sõprade seltsi ühiseks eesmärgiks Kärdla kiriku kordategemist ja kutsus seda toetama. Ta palus levitada kõigil sõnumit, et annetuse saab teha sihtasutuse Kärdla Kirik kontole Swedbankis. Esimese etapi tööd ehk kiriku katuse uuendamine algab uue aasta algul. Vajalik 400 000 eurot on koos, sellest 340 000 eurot tuli vabariigi valitsuse reservfondist ehk Eesti riigilt ja 60 000 eurot pühakodade programmist, Hiiumaa sõprade seltsilt ja teistelt annetajatelt. Teise etapi töödeks on vaja kokku saada 600 000 eurot.

 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised