30.11.2017

Hiiumaal pandi tänavu riigimetsa kasvama üle 600 000 puu

 Foto: Pääro Metsand/ Hiiumaa Fotoprojekt

RMK pani tänavu riigimetsa kasvama 21,2 miljonit metsataime, neist üle 600 000 Hiiumaal.

Kõige rohkem istutas RMK Hiiumaal mände, üle 370 000. Kuuski pandi kasvama üle 230 000 ja kaski 25 000.

Kogu Eesti peale istutas RMK sel aastal 10,7 miljonit mändi, 9,2 miljonit kuuske ja 1,1 miljonit kaske. Võrreldes eelmise aastaga suurenes riigimetsa istutatavate taimede kogus üle miljoni võrra.

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul oli tänavune jahe ja niiske kevad soodne istutustöödeks, taimede kasvamaminek on olnud hea. „Kevadised hiliskülmad lõid küll plaane segamini, kuid kõik tööd said teostatud, samuti sügisistutus,“ sõnas Väät. „Istutatud taimede arv on ainult üks näitaja, millest olulisem on raiesmike uuenenuks arvestamise pindala ja seal valitud eesmärgipuuliigi väljakasvatamine. Hetkel tegelemegi metsauuendusalade hooldamise ja noorendikes valgustusraietega, mida teostame kokku 43 600 hektaril ehk neli korda suuremal pindalal kui lageraiete pindala aastas. Noore metsa hooldamine on metsakasvatuses kõige olulisem etapp,“ lisas ta.

Kokku uuendas RMK sel aastal metsa 11 000 hektaril, millest istutati 7400 hektaril ja külvati 300 hektaril. Looduslikule uuenemisele jäeti 1700 hektarit ning looduslikule uuenemisele aidati kaasa 1400 hektaril. Riigimetsa uuendamiseks vajaminevad taimed kasvatab RMK kaheksas taimlas üle Eesti.

RMK ehk Riigimetsa Majandamise Keskuse hoole all on ligikaudu 30% kogu Eestimaast, seal asub 45% Eesti metsadest. RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK kasvatab metsa, hoiab loodusväärtusi, teenib riigile metsa majandades tulu, loob looduses liikumise võimalusi ja jagab loodusharidust.  

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised