27.10.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Koalitsioonileping sõlmitakse teisipäeval

SDE ja VL Ühine Hiiumaa koalitsioonikõnelused on lõpusirgel, teisipäeval allkirjastatakse koalitsioonileping, jagatud on kaks kõige olulisemat ametikohta. “Oleme valimisprogrammides väljendatud Hiiumaa arenguvisioonide osas jõudnud konsensusele ja sõnastanud koalitsioonilepingus ühised eesmärgid Hiiumaa terviklikuks arendamiseks,” ütles Reili Rand, Hiiumaa sotsiaaldemokraatide juht. Kavakohaselt kirjutatakse koalitsioonileping ametlikult alla teisipäeval. Selgunud on ka volikogu esimehe ja vallavanema kandidaadid. Hiiumaa vallavanema kandidaadiks on senine Hiiu vallavanem Reili Rand ja volikogu esimehe kandidaadiks Aivar Viidik valimisliidust Ühine Hiiumaa. Kohalike omavalitsuste valimistel said sotsiaaldemokraadid Hiiumaal seitse ja VL Ühine Hiiumaa kuus mandaati, seega on neil 23kohalises volikogus kokku 13 kohta.


Osavallakogude valimiskord jättis tõlgendamisruumi

Veel enne valimispäeva toimusid Hiiumaal ka osavallakogude valimised, mis oma esmakordsuses jätsid korraldajatele segadusttekitavalt palju tõlgendamisruumi. Nii tuli osavallakogusse lisaks ettevõtjate, kodanikuühenduste ja hoolekogude esindajale valida ka noorte esindaja. Kärdla noorte esindaja valimiskoosolek nurjus osalejate puudumise tõttu ning Kõrgessaare noorte esindaja sai valitud alles teisel katsel. Noorte vähest osalust olid sunnitud tõdema ka Emmaste ja Käina volikogu esimehed: mõlemal juhul oli kohal vaid kaks noort, kes tegid oma valiku noorte esindaja määramiseks. Seevastu Pühalepa osavallakogu valimistel osales noori ja noorte volitustega isikuid päris palju, 12. Noorte esindaja määramisel lõi pretsedendi Käina, kus noored valisid ennast esindama valla noortekeskuse noorsootöötaja Anna Lipu, kes antud määratluse järgi on osavalla põhikirja projektis ette nähtud nn noorte vanusegrupist väljas.


 Ka ratsanikku ja hobust oodatakse õhtuks koju

“Hobuse osalemine liikluses ei tohiks olla midagi uut. Kahjuks pean tõdema, et olles ise hobustega taas aktiivsemalt teedel, et vanad mured ei ole kuskile kadunud,” ütleb Eesti hobusekasvatajate seltsi liige Siret Põllu. Ta kordab üle mõned väga lihtsad tõed, mida meeles pidada, kui näete hobuseid liikluses: 1) aeglusta varakult; 2) möödu vaikselt ja võimalikult kaugelt. Mida kindlasti EI TOHI teha: 1) ära lase signaali; 2) ära pressi enda sõidukiga n-ö looma külje alt läbi. “Alati tasub pöörata suuremat tähelepanu liikluses osalevatele või sinna ekslikult sattunud loomadele, sest ka kõige parema ettevalmistusega ja suurte kogemustega hobune võib tekitada liiklusohtliku olukorra,” kinnitab Põllu.


Nukuteatri projektil omaosalus olemas, põhiraha veel mitte

Hiiu valla kaasava eelarve rahvahääletusel sai kõige rohkem, sada häält, Kärdla nukuteatri soov saada teatrimaja teise korruse ehitusprojekti jaoks vajalik omaosalus 12 000 eurot. Ühing ehitab välja Uuel tänaval asuva nukuteatri maja teise korruse ruumid, mida on vaja ringide tööks ja Lea Sibul-Poola nukumuuseumi väljapaneku loomiseks. Tööde käigus on kavas maja ka soojustada ja katta uue voodriga. Maja esimese korruse tegi ühing korda samuti LEADER programmi toetusega. Seekordse projekti kogumaksumus on 120 000 eurot ja põhirahastuseks on taas esitatud taotlus LEADER meetmesse. See, kas nukuteater soovitud raha saab, selgub detsembris, kui koguneb Hiidlaste koostöökogu hindamiskomisjon. Kuna maja rekonstrueerimisprojekt koostati samuti LEADER meetme toetusega, on ühingul kohustus ehitusprojekt ellu viia ja kohustuse täitmise tähtaeg on juba järgmisel aastal. Mittetäitmise korral võidakse kogu toetusraha tagasi nõuda. “Eks ma sellepärast hoidsingi hinge kinni, aga ega kõik pole ju veel kindel,” ütles MTÜ Kärdla Nukuteater juhatuse liige Kersti Ojasalu, viidates, et üks otsus seisab veel ees.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised