13.10.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Hiiu Lehe küsitlust häkiti jälle

Hiiu Lehe veebis www.hiiuleht.ee avaldatud küsitlusele “Millistest valimisnimekirjadest saaks Sulle meelepärane koalitsioon? Vali kolm.” hakkas teisipäeval vastajate arv plahvatuslikult kasvama ja valimisliit Kodusaare edumaa teiste valimisnimekirjade ees kasvas mäekõrguseks. Päeva lõpuks toetas Kodusaart ühe koalitsioonipartnerina 60 protsenti ehk 236 vastajat 398st. Küsitluse logisid uurides selgus, et suur osa VL Kodusaar ja osa VL Ühine Hiiumaa n-ö toetushääli oli antud teisipäeval, 10. oktoobril ühelt ja samalt IPaadressilt. Kella 15.02 kuni 15.12ni oli aadressi omanik lisanud valimisliidule Kodusaar 208 toetushäält ja kella 15.34 kuni 15.35ni valimisliidule Ühine Hiiumaa 59 häält. Lehe veebiküsitlused on seadistatud nii, et hääle andmine salvestatakse hääletaja arvutisse ja igalt IPaadressilt saab hääletada vaid korra. Toimetus on teadlik, et on võimalusi, kuidas sellest piirangust mööda minna, kuid milleks? Toimetus tegi järelpärimise politseile, et saada teada, kes seda IPaadressi kasutab ja olla kindel, et niisuguse avalikkuse mõjutamisega ei tegele näiteks mõni vallaametnik. Samalaadne juhtum oli 2015. aasta veebruaris kui Hiiu Lehe veebis oli küsitlus “Millise hiidlase saadaksid riigikogusse?” Toona kogus küsitluses teistest kandidaatidest mäekõrguselt rohkem hääli Georg Linkov. Pärast Hiiu Lehe artikli ilmumist võttis Linkovile üle 400 toetushääle lisanud isik politseiga ühendust, tunnistas oma tegu ja kahetses tehtut.

Lõpetav volikogu tegi olulise otsuse

Kärdla põhikooli uue koolihoone toetusetaotlus pääses napilt langemast valimisvõitluse ohvriks – vajalik otsus võeti vastu Hiiu vallavolikogu kõige viimasel, erakorralisel istungil. Vaid neli päeva enne haridus- ja teadusministeeriumile taotluse esitamise tähtaega kogunes Hiiu vallavolikogu Kõpu koolimajas viimasele, erakorralisele istungile. Istungi päevakorras oli vaid kaks punkti: varalise kohustuse võtmine ja arengukava muudatus. Tegu oli 4 miljoni eurose projekti “Koolivõrgu korrastamine ja nüüdisaegse õpikeskkonna loomine Kärdla põhikoolis” 600 000eurose omaosaluse kinnitamisega ja vastava muudatusega valla arengukavas. Kuna eelnõu püüti järjekindlalt volikogu töölaualt välja hääletada, oli oht, et vallavalitsus ei jõua Innovele esitada taotlust tähtajaks, 2. oktoobriks. Nii lõpetas Hiiu vallavolikogu nelja aasta töö lausa kahe järjestikuse nimelise hääletamisega. Volikogu liige Toivo Saue ütles eelnõu hääletuse eel, et koolimaja kaasajastamise projekti puhul on tegemist valimisvõitlusega: “See on räige sotside valimisvõitlus, kaasates gümnaasiumiõpilasi, kuna nüüd võib 16aastaselt ka valimas käia.” Käina vallavolikogu, vastupidi, kiitis otsuse, et Hiiu vald võib võtta 600 000eurose varalise kohustuse oma põhikooli hoone kordategemiseks, heaks juba 21. septembril. Luba selleks tuli ka neilt küsida, kuna Hiiu vald ja Käina vald sõlmisid sel aastal ühinemislepingu.

Hiiukala hakkab juhtima Kaja Hiis-Rinne

MTÜ Hiiukala juhatuse esmaspäeval toimunud koosolekul valiti seitsme kandidaadi seast ühingu tegevjuhiks Kaja Hiis-Rinne. MTÜ Hiiukala senine, lapsepuhkusele suunduv tegevjuht Tuuli Tammla rääkis, et ühingu töösse on Hiis-Rinne panustanud vabatahtlikuna juba pikka aega. 8. novembrini töötab ta veel senisel töökohal, SA Tuuru mittetulundusühingute nõustajana ja alustab tööd ühingus 13. novembrist. Hiiukala jagab Hiiumaal Euroopa merendus- ja kalandusfondi toetusi. Eelarves on kohaliku arengu strateegia rakendamiseks jagada 2,26 miljonit eurot, algatusrühma enda tegevusteks 0,44 miljonit eurot. Ühingul on 96 liiget, nende hulgas nii mittetulundusühinguid, sihtasutusi, füüsilisest isikust ettevõtjaid ja osaühinguid kui kõik neli kohalikku omavalitsust.

Rohkem uudiseid www.hiiuleht.ee

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised