10.10.2017

Käinakatel võimalus kiire valguskaabliga liituda

Käina vald ja Telia Eesti AS sõlmisid koostöökokkuleppe, millega vald andis koos vee- ja kanalisatsiooniprojektiga rajatud mikrotorustiku tasuta ettevõtte kasutusse.
Kõikidele projektiga seotud tänavatel paiknevate kinnistute piirideni paigaldati liitumist võimaldav sidetoru. Kinnistu valdajate ülesandeks jäi selle viimine majja.

“Valguskaablivõrguga liitujad saavad aastakümneteks kindluse, et paigaldatud sidekaabel võimaldab neil tarbida mistahes kiiruse ja mahuga sidelahendusi,” rääkis Telia Eesti ASi juhtivinsener-grupijuht Toomas Hanni.
Tema sõnul võivad praegu vaskvõrgu DSLühendus ja õhu kaudu leviva mobiilse andmeside kiirus kliente rahuldada, aga juba lähitulevikus võib tavalise telepildi edastamine eeldada nende võimaldatavast oluliselt suuremat läbilaskevõimet.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised