03.10.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Pikalt müügis olnud maja jõuab omanike kätte tagasi

Kui reedeks Hiiu vallavolikogu otsusele vaiet ei laeku, saab õiglus taastatud ja keerulise minevikuga Haavalauka talu maja ostab tagasi kunagiste omanike lapselaps. Hiiu vallavolikogu tegi 6. septembril otsuse müüa praegu Hiiu vallale kuuluv ja Luidja külas asuv hoone koos kinnistuga endiste omanike järeltulijale Signe Voolainele. Tehingu hinnaks määrati otsepakkumisel saadud 51 000 eurot. Hiiu vallavalitsus on Luidja külas asuvat kinnistut ja hoonet püüdnud müüa juba 2015. aasta septembrist. Müügihinda on tõstetud algselt 40 000 eurolt 65 000 euroni ja taas langetatud. Maja on olnud oksjonitel erineva hinnaga, kuid pakkumisi pole tulnud. Viimane oksjon lõppes tänavu 18. juulil. Hiiu vallavolikogu otsuse eelnõust selgub, et pärast enampakkumise lõppemist ja nurjunuks tunnistamist võtsid vallavalitsusega taas ühendust maja ostmisest huvitatud isikud. Mis edasi sai ja miks 1949. aastal Siberisse küüditatud Jõgide perele nende kodu tagasi ei antud, sellest pikemalt Hiiu Lehes.


Miks Käina valla tulumaksuprognoos ei täitunud?

Käina vallale laekus seitsme kuuga tulumaksu plaanitust oluliselt vähem. Vallavanem Omar Jõpiselg rääkis augustis, et talle teeb muret üksikisiku tulumaksu laekumine, mis näitab nullilähedast kasvu ehkki algselt oli kasvuks planeeritud 6,5 protsenti. “Pedagoogidel oli kümneprotsendiline, valla töötajatel viieprotsendiline palgatõus, ka valla territooriumil asuvatel ettevõtetel läheb hästi, sellepärast on üllatav, et tulumaksu kasvuprognoos ei ole täitunud,” selgitas Jõpiselg. Ka eelmisel aastal oli tulumaksulaekumine planeeritust väiksem, kuid maksu- ja tolliamet leidis arvutusvea ning maksis vähemlaekunud summa tagantjärele välja. Seekord MTA arvutusviga  ei leidnud ja põhjus pidi olema muus. MTA pressiesindaja Mailin Aasmäe oletas, et ehk kirjutas mõni suurt tulu teeniv vallaelanik end valla elanikeregistrist välja: “Väikese valla tulumaksulaekumise kasvu võib selline muutus oluliselt mõjutada.” Koos Käina vallavanemaga asja uurides – detailsemaid andmeid amet lehele edastada ei saanud – selgus, et peaaegu nii see ongi. Käina valla FIEde tulumaksulaekumiste augustikuu aruandest on näha, et kahe isiku välismaal töötamise palgatulu vähenemine on olnud väga suur, et sellelt laekus 54 000 eurot tulumaksu vöhem kui mulu. Nii valla tulumaksuprognoos põruski.


Suhtlusprobleemid võinuks maksma minna katuse

Segadused kirjavahetuses oleksid Kärdla koguduse äärepealt ilma jätnud riigilt kiriku katuse restaureerimiseks küsitud 340 000 eurost. Hiiu vallavanem Reili Rand saatis augusti lõpus peaminister Jüri Ratasele kirja, kus soovis riigilt saada 340 000 eurot kontserdipaigana tuntud Kärdla kiriku katuse restaureerimistööde alustamiseks sel aastal. 13. septembril sai Rand kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantslerilt Tarvi Sitsilt vastuse, et muinsuskaitseamet on programmist “Pühakodade säilitamine ja areng” andnud EELK Kärdla kogudusele selleks aastaks toetust 20 000 eurot ning muid vahendeid programmiväliseks toetamiseks ei ole. Järgmisel päeval selgitas Sits, et igapäevase suhtlemise käigus avastati, et vallavanema kiri oli jõudnud vale ministeeriumini. Kuigi alguses tuli kultuuriministeeriumilt taotluse kohta eitav vastus, avaldas Hiiu vallavanem lootust, et rahandusministeeriumilt puuduolev raha siiski saadakse, kuid veel septembri keskel ei julgenud ta midagi kindlat öelda. Ott Heinapuu rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast ütles eelmisel nädalal Hiiu Lehele, et valitsus on põhimõttelise otsuse teinud ning rahandusministrile on esitatud ettepanek toetada riigieelarvest Kärdla kiriku restaureerimist taotletud 340 000 euroga. Vastavat käskkirja on oodata lähiajal. EELK Kärdla koguduse juhatuse esimehe Tiit Harjaku sõnul segab kirikukatuse seisukord juba kirikus toimetamist ning vihma ajal on lekkekohtade alla pandud anumaid, kuhu vesi tilgub.

Hiiu Leht algatas kohalike valimiste eelse rubriigi “Abiks valijale”. Esitame valimisnimekirjadele 15 küsimust. Tänases lehes lühivastused seitsmendale ja kaheksandale küsimusele: Kas Hiiumaa vald peab toetama ettevõtlust?, Kas toetate Loode- Eesti meretuulepargi rajamist või mitte?

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised