26.09.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht


Reise vähem, reisijaid rohkem, kvaliteet parem

Kolmapäeval käis Hiiumaal tutvumisreisil OÜ TS Laevad uus juht Jaak Kaabel, kes saarte laeva- ja lennuühendustega tegelenud varemgi. Hiiu maavalitsuses andis Kaabel ülevaate üleveomahtudest, kuulajaiks-küsijaiks olid kutsutud Hiiumaa ettevõtjad. Kuigi saare ettevõtjad on parvlaevateenuse korraldamisse kõige rohkem kaasatud huvigrupp, veetakse ülemere siiski kõige rohkem sõiduautosid ja veoautode osakaal on kordades väiksem. Näiteks parvlaevade Leiger ja Tiiu poolt kaheksa kuuga veetud 147 000 sõidukist oli 109 000 sõiduautod ja vaid 19 000 veoautod, osakaal vastavalt 74 protsenti ja 13 protsenti. TS Laevad esindajad võtsid kaasa mõned ettepanekud, mida lubati analüüsida, kuid kokkuvõttes oli Hiiumaa ettevõtjate tagasiside teenindusele positiivne. Hiiumaa ettevõtjate liidu juhatuse esimees Tanel Malk ütles, et kvaliteedihüpe on tuntav. OÜ Hiiu Autotrans tegevjuht Anu Pielberg lisas, et  letimüügisüsteemi kiidavad kõik. Maavalitsuse osakonnajuhataja Aivi Telvik tunnustas, et reisi aeg on 1 tund ja 15 minutit ning sellest peetakse ka kinni.


Algas konkurss Vabadussõja mälestusmärgi rajamiseks

Hiiumaa muinsuskaitse selts koostöös Hiiu maavalitsusega kuulutas välja ideekonkursi eesmärgiga rajada Pühalepa kiriku esisele platsile Vabadussõjas langenutele mälestusmärk. “Kuigi Vabadussõda ei puudutanud otseselt Hiiumaad, panustasid meie riigi kaitsmisesse ka hiidlased, Hiiumaa aga on ainus maakond, kus sellist mälestusmärki ei ole,” selgitas samba loomise ajendit Piret Sedrik, Hiiu maasekretär maavanema ülesannetes. Mittetäielikel andmetel osales Vabadussõjas vähemalt 806 hiidlast, oma elu kaotas neist 54. Ideekonkursi eesmärk on selgitada välja võitja ja sõlmida temaga pakutud ideekavandi alusel hankeleping kunstiteose loomiseks. Auhinnafondis on kokku 12 000 eurot. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 19. jaanuar 2018. Lisateavet leiab Hiiumaa muinsuskaitse seltsi kodulehelt.


Suur vale, väike vale ja statistika ehk miks on Hiiumaa majutuskohtade
täituvus nii madal


Statistikaameti turismiinfot puudutavatest andmetest saab teada, et 2016. aastal oli Hiiumaal 60 majutusettevõtet, kus oli kokku 545 tuba 1428 voodikohaga. Tubade täituvus oli selle andmebaasi alusel 18 protsenti, voodikohtade täituvus 14 protsenti. “Hooajalisus on põhjuseks, miks aasta keskmine tubade ja voodite täitumus on nii madal, sest tubade ja voodite
 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised