26.09.2017

Ühtne EL arhitektuuripoliitika aitaks seda liikmesriikides tõhusamalt ellu viia

21. septembril lõppenud Kultuuriministeeriumi ning Eesti Arhitektide Liidu koostöös toimunud kõrgetasemeline konverents tõi Tallinnasse kokku  Euroopa ruumiloome juhtivad eksperdid, et arutada Euroopa ühtse arhitektuuripoliitika kujundamise võimalusi ja praeguste riiklike arhitektuuripoliitikate tulevikku. Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames toimunud konverentsil kõneldi elukeskkonna kavandamise ja ehituskultuuri edendamise viimastest arengutest, mõttesuundadest ja edulugudest nende elluviimisel Euroopa riikides. 
 
Kultuuriminister Indrek Saar ütles oma konverentsi avasõnavõtus, et  globaalsete väljakutsete valguses ei saa unustada, et arhitektuuri esmane mõju avaldub eelkõige kohalikul tasandil.  „Nähes kuidas paljude riikide arhitektid ja disainerid töötavad õlg-õla kõrval bioloogide, geograafide, sotsioloogide, inseneride ja teadlastega paljudest teistest valdkondadest, on meil vaja senisest enam edendada majandusharude vahelist koostööd nii kohalikul kui riigi tasandil,” ütles Saar. „Seetõttu lansseerisime hiljuti Riigikantselei algatusel ruumilise planeerimise ekspertkogu, et koondada Eestis ruumiloome kompetentsi ja tõsta selle kvaliteeti, suurendada teadlikkust ruumilise planeerimise alalning parandada valdkondadeülest koostööd nii kohalikul kui riiklikul tasandil“.
 
Jaak-Adam Looveer, Riigikantselei juurde moodustatud ruumiloome  ekspertrühma juht, tõstis oma ettekandes Euroopa arhitektuuripoliitikate tulevikust esile, et tänaste ruumiotsuste lõikuspidu on saja aasta pärast. „Elukeskkonna-  ja arhitektuuriväärtuse kasvatamine on nagu puu kasvatamine metsas või raha kasvatamine pangas. Paned kasvama ja hoolitsed, kui ei hoolitse, siis kidub või kaob sootuks. Seetõttu  peame  järjepidevalt  hoolitsema oma elukeskkonna eest, et luua seda teadlikult eriliseks ja meie vajadusi toetavaks,“ ütles Looveer.
 
Ruumiloome ekspertrühma loomine põhineb Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammil, mis näeb ette üleriigilise ruumilise kompetentsi koondumise ministeeriumideülese ekspertkogu loomiseks koostöös Eesti Arhitektide Liiduga.  Ekspertrühma kuuluvad erialaliitude, ülikoolide  ja ministeeriumide esindajad ja selle tegevus käivitus 2017. aasta juulist üheks aastaks. Rühma tööd koordineerib Riigikantselei koostöös Kultuuriministeeriumiga.
 
Loe kultuuriminister Indrek Saare kõne täisteksti SIIN.
Konverentsi on võimalik järelvaadata SIIT.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised