05.09.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Vallatöötajate arvu plaanitakse vähendada

Hiiu valla ja Käina valla ühinemiskomisjon pani suve hakuks kokku tulevase Hiiumaa valla esialgse struktuuri, mille järgi peaks vallapalgal olijate arv praegusega võrreldes vähenema. Lõpliku otsuse teeb siiski uus volikogu. Käina vallavanem Omar Jõpiselg käis koos Hiiumaa esindusega 22. augustil saarlaste ühinemisplaanidega tutvumas. “Saarlased teevad seda asja üsna jõuliselt,” hindas Jõpiselg. Nii jääb Saaremaal igasse praegusesse vallamajja vaid teenuspunkt, kus reeglina kolm töökohta. Üle poolesaja töökoha kavatsetakse tuua valdadest Kuressaarde. Põhimõtted, millest Hiiumaa valdade ümberkorralduste planeerimisel lähtuti: et halduskulud ei kasvaks, töökohtade arv väheneks 10–15 protsenti ning tekkiks vaba raha töötajate palkade ühtlustamiseks ja kasvuks. Äsja valminud Hiiumaa valla osavaldade põhimääruse projektis on osavalla pädevuste loetelu on päris pikk – üheksa nimetust alates piirkonnatasandi arendustegevusest kuni heakorra ja haljastuseni. Esialgse kava järgi jääks ka umbes kaks kolmandikku senistest töökohtadest osavaldadesse alles. Neile lisanduvad uue, loodava Hiiumaa valla töökohad. Samas on valminud töökohtade struktuuri projekt lihtsalt eeltöö uuele volikogule, mis saab seda veel kohendada.

 

HJS: Linnujahist Hiiumaal

Linnujahist Hiiumaal räägib Hiiu Lehe veergudel Hiiumaa jahimeeste seltsi tegevjuht Anu Sarapuu. Tema sõnul kütitakse Hiiumaal jahilinde jahiseaduses ja jahieeskirjas sätestatud aegadel ja tingimustel ning suuri pahandusi pole olnud. “Jahilindude massilist, sihipäratut küttimist ja muud ebaeetilist tegevust mulle teadaolevalt saarel toime pandud ei ole ning suures osas on jahid sujunud rahulikult,” ütleb Sarapuu. Siiski on Eesti seaduste vastu Hiiumaal eksinud neli välisjahimeest, keda on keskkonnainspektsioon ka karistanud. Sellised jahimehed on saanud teate, et nad ei ole Hiiumaa jahipiirkondades enam oodatud külalised.

 

Sümboolika jääb samaks

Tulevase Hiiumaa valla sümbolitena võetakse kasutusele Hiiu valla lipp ja vapp, millel kujutatud Kõpu tuletorn ja lained. Seniste valdade sümbolid jäävad kasutusele osavaldade sümbolitena. Uuesti võetakse kasutusele pärast Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemist käibelt kadunud sümboolika.

 

Tagastuskast sobib lugejaile hästi

Hiiu valla raamatukogu raamatute tagastuskast ajas ühel augustilõpu nädalavahetusel lausa üle ääre. Selgub, et raamatukogus ongi suvi laenutusterohkeim aeg. Raamatukogu direktor Annely Veevo tunnistas, et paar korda aastas, näiteks suve lõpus, kui suvehiidlased lahkuvad, tekib raamatukogul olukord, kus tõepoolest ei mahu kõik tagastuskasti toodavad raamatud ära. “Oleme proovinud olukorda lahendada nii, et keegi töötajatest käib kasti vahepeal tühjendamas,” ütles Veevo. Praegu on kaalumisel, kas paigaldada suurem tagastuskast. Suvel jääb kohalikke lugejaid vähemaks ja juurde tulevad suvehiidlased. Nii ongi raamatukogus kõige tihedam kuu juuli. Sellel aastal tehti juulikuus 3002 laenutust, augustis 2872, märtsis 2757. Muudel kuudel on laenutusi vähem. Eelmise aasta keskmine laenutuste arv kuus oli 2657.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised