25.08.2017

Päästeamet: Laeva ülekoormamisele ei ole õigustust, igale reisijale peab olema tagatud päästevarustus

India lõunaosas Andhra Pradeshi osariigis uppus 10 aastat tagasi jõkke mitukümmend inimest, kui ülerahvastatud laev läks kummuli ja vajus põhja. Laeval viibinud reisijad olid teel koju traditsioonilistelt hindu pidustustelt. Nädalavahetusel oleks võinud samasugune õnnetus juhtuda Emajõe Festivalil, kui Jõmmu pardal oli lubatust kolm korda rohkem inimesi.

Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala sõnul ei taju inimesed ohtu ja arvavad, et Eestis midagi sellist juhtuda ei saa. „Veekogudel tehakse aasta-aastalt üha rohkem lõbusõite, väikelaevadele on kehtestatud konkreetsed nõudmised, millest peab kinni pidama,“ selgitas Virkala.

Nõuded väikelaeva päästevarustusele on kirjas „Meresõiduohutuse seaduses”. Väikelaeval peab olema vähemalt üks päästevest või ujuvusvahend iga pardalviibija jaoks vastavalt väikelaeva kategooriale. Päästevestid ja ujuvusvahendid peavad olema sertifitseeritud ja vastavalt markeeritud ning olema hooldatud vastavalt valmistajatehase kasutusjuhendile.

Virkala tõi ka välja, et kui sõiduautosse mahub viis reisijat, siis ei saa sinna panna kolm korda rohkem inimesi, miskipärast veesõidukite puhul kipuvad inimesed piirarvust mööda vaatama. „Sellist teguviisi ei peeta ka ohtlikus ning usutakse, et seadust ei rikuta,“ lisas ta.

Siinkohal rõhutab Päästeamet, et iga inimene peab tajuma oma vastutust ja õigust küsida vedajalt infot päästevarustuse ja aluse kandevõime kohta.

Tänavu on suvekuudel uppunud 20 inimest, neist 10 augustis.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised