24.07.2017

Päästeamet võttis esmakordselt kasutusele päästejetid

 Foto: Päästeamet

Päästeamet võttis merepäästevõimekuse suurendamiseks esimest korda kasutusele päästejetid. Kuuele Yamaha VX Deluxe jetile paigaldati päästetöödeks vajalikku lisavarustust ning muudeti need päästejettideks. Päästejetid paiknevad Jõhvi, Kunda, Muuga, Keila, Tõstamaa ja Kihelkonna päästekomandos.

Päästeameti Päästetöö osakonna ekspert Erkki Põld ütles, et sel aastal on jettidega reageeritud juba kuuele sündmusele, kõige rohkem on väljakutsetel käinud Muuga jett.

Päästejettide eelised võrreldes paatidega on eelkõige kiiruses, nii veeskamise puhul kui ka kannatanuni jõudmisel. Kõik see lühendab elupäästeahelat ning muudab päästetöid efektiivsemaks.

Merepääste on Politsei- ja Piirivalveameti vastutusalas, kuid Päästeamet osaleb otsingu- ja päästetöödel kaldalähedaselt merealalt. Päästeameti vastutusalas on päästetööde teostamine siseveekogudes.

 

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised