14.07.2017

Millest kirjutab värske Hiiu Leht

Haiglad ühinevad loodetavasti juulis

PERHi ja Hiiumaa haigla võrgustumine on saamas juriidilist vormi. 5. juulil asutas Põhja-Eesti Regionaalhaigla sihtasutuse Hiiu Maakonnahaigla, mis lähiajal peaks ühinema praeguse Hiiumaa haigla sihtasutusega. “Selleks on vaja sõlmida ühinemisleping ja praeguste plaanide järgi soovime selleni jõuda veel juulikuu jooksul,” selgitas SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige Meelis Roosimägi. Vana ja uue sihtasutuse nõukogu kogunevad Kärdlas, et kahe sihtasutuse ühinemisleping heaks kiita. Pärast ühinemist hakkab uus sihtasutus kandma nime Hiiumaa   Haigla ja tegutseb edasi üldhaiglana. 

Homecoming festivali aukülaline

12. festival Hiiumaa Homecoming üllatab taas eriliste külaliste loeteluga, nimekaim neist Lev Markiz – vene dirigent ja dissident, kes viimased 40 aastat elanud Hollandis. Festivali korraldaja, Tallinna ja Moskva konservatooriumi õppejõud Dmitri Bulgakov ütles, et 88aastane dirigent võtab kauge sõidu ette noortest muusikutest loodud projektiorkestri Homecoming ja Hiiumaa pärast. “Enamasti on ta dirigeerimisest loobunud, teeb seda ehk paar korda aastas ja siis peamiselt juhendab noori, kuid see festival ja noorteorkester ning eriti Hiiumaa pakuvad talle suurt huvi,” ütles Bulgakov. Kammerorkester Homecoming Lev Markizi dirigeerimisel esineb kolmel Hiiumaa festivalikontserdil, samuti tänavuse festivali lõppkontserdil, 2. augustil Tallinnas Mustpeade majas.
 MTÜ Hiiu Tuul vaidlustas koostööleppe volikogus

Hiiu vallavolikogu kiitis 8. juuni istungil heaks koostööleppe Loode-Eesti meretuulepargi arendajatega, mille MTÜ Hiiu Tuul nüüd, kuu aega hiljem vaidlustas. Hiiu vallavolikogu kiitis häältega üheksa poolt neli vastu heaks koostööleppe, millega vald toetab 700–1100 megavatise Loode-Eesti tuuleelektrijaama rajamist Hiiumaa lähistele merre. Vaide esitaja MTÜ Hiiu Tuul on seisukohal, et koostööleping on Hiiu vallale kahjulik ning selle heaks kiitmine vallavolikogu poolt ei olnud otstarbekas ega õiguspärane. Seetõttu nõuab ühing, mille eestkõneleja on volikogu liige Inge Talts, lepingu tühistamist. 

Ringkonnakohus lükkas Emmaste taotlused tagasi

Kolmapäeval jättis ringkonnakohus rahuldamata seitsme Eesti omavalitsuse, sh Emmaste valla määruskaebused ja korduvad esialgse õiguskaitse taotlused. Sellega jäi jõusse Tallinna halduskohtu otsus mitte võtta menetlusse Võru valla, Lasva valla, Sõmerpalu valla, Vastseliina valla, Emmaste valla, Rakke valla ja Koeru valla kaebust vabariigi valitsuse tehtud sundliitmise otsuse tühistamiseks. Ka ei antud ühelegi kaebajale esmast õiguskaitset. Ringkonnakohus leidis, et kuna vaidlustatud määrused on õigustloovad aktid, ei kuulu nende peale esitatud kaebuste lahendamine halduskohtu pädevusse ning seega on halduskohus kaebused õigesti tagastanud. Samas määruses on kirjas ringkonnakohtu seisukoht, et vastavate vaidluste lahendamine on pigem riigikohtu pädevus. Emmaste ja Pühalepa vallavolikogu otsustasid juuni lõpus vaidlustada kohtus valitsuse otsuse nende sundliitmiseks Hiiu valla ja Käina valla ühinemisel tekkiva Hiiumaa vallaga. Emmaste vald saatis halduskohtusse kaebuse juuni lõpus, Hiiu Lehe andmetel Pühalepa vald eilseks veel kohtule kaebust esitanud polnud.

 

Veel saab Hiiu Lehest lugeda, mis on autožiiro ja kuidas hiidlased sellest ilma jäid, mida tegid Segased Kihnus, kus toimub Saare seiklus ja kus Saarte äratus, millised talud avavad uksed Hiiumaal, mis toimub Hiiu Folgil ja palju muudki.

 Facebook kommentaarid
 Lisa oma kommentaar (hiiuma.ee registreerinud kasutaja)
Kommentaariumisse saavad siseneda ainult registreerunud kasutajad!* 
Nimi: 
Salasõna: 

Registreerun kasutajaks

* Kui oled salasõna unustanud, saada registreerumisel kasutatud e-posti aadressilt kiri toimetus@hiiumaa.ee
 
 
Uudised